Don't Miss
Home » Religia » A może warto zostać organistą?

A może warto zostać organistą?

Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie zaprasza w swoje progi wszystkich kochających piękną liturgię i muzykę organową.

Diecezjalne Studium Organistowskie Diecezji Tarnowskiej powstało w 1965 roku z inicjatywy bp. Jerzego Ablewicza i jest ono kontynuacją szkoły organistowskiej założonej w 1888 roku przez księży Stanisława i Franciszka Walczyńskich.

Abp Ablewicz organizację Studium polecił ks. Kazimierzowi Pasionkowi, który był dyrektorem szkoły przez czterdzieści lat (1965 – 2004).

Poprzez swoją działalność dydaktyczno-artystyczną Studium stawia sobie za cel przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr do podjęcia w przyszłości posługi organisty.

Absolwent Studium otrzymuje dyplom, który jest niezbędnym warunkiem podjęcia funkcji organisty w parafii. Zajęcia w Studium odbywają się na dwóch „poziomach”: podstawowym (I stopień) i podyplomowym (II stopień). Poziom podstawowy trwa 4 lata, dla zaczynających od „0” jest dodatkowo rok propedeutyczny. Wykłady odbywają się w soboty (od października do czerwca) wraz z lekcjami gry na fortepianie i organach. Poziom podyplomowy trwa dwa lata. Wykłady odbywają się w czwartki w godzinach popołudniowych (od października do czerwca) razem z lekcjami gry na organach.

Zajęcia w Studium prowadzone są w zakresie indywidualnej nauki gry na organach i fortepianie oraz przedmiotów muzycznych (harmonia, kształcenie słuchu, zasady muzyki, praktyka muzyczno-liturgiczna, dyrygowanie, chór, formy muzyczne, chorał gregoriański, liturgika, organoznawstwo, historia muzyki wraz z literaturą, harmonia modalna, kontrapunkt, improwizacja, podstawy instrumentacji oraz śpiewy mszalne i pogrzebowe).

Do Studium przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy w przyszłości chcą pełnić posługę organisty lub już ją pełnią, a nie posiadają żadnego wykształcenia muzycznego do pełnienia tej funkcji.

Warunkiem przyjęcia do Studium jest słuch muzyczny i poczucie rytmu, które sprawdza powołana w tym celu komisja. Wymagania stawiane w Studium są uwarunkowane i dostosowane do indywidualnych predyspozycji ucznia (dotyczy to lekcji gry na organach i fortepianie).

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Studium wymaga się następujące dokumenty: podanie, życiorys, ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej, świadectwo wykształcenia muzycznego (jeśli takie posiada), opinia proboszcza o kandydacie, dwie fotografie oraz dyplom Studium Organistowskiego lub innej placówki o tym samym charakterze (dla kandydatów na Podyplomowe Studium Organistowskie).

Egzamin wstępny odbędzie się 22 września 2018 roku (sobota) o 9.00 w Studium Organistowskim w Tarnowie.

Dokumenty należy składać w Diecezjalnym Studium Organistowskim przy ul. Dwernickiego 1, 33-100 Tarnów, tel.14 621-63-11 lub w Wydziale Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie przy ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 14 631-73-48, 606-332-134 do 24 czerwca 2018 roku. Dodatkowy termin: do 15 września 2018 roku (w miarę wolnych miejsc) po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast