Don't Miss
Home » Wiadomości » Akademickie zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego

Akademickie zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego

W 2017 roku Powiat Brzeski jako Partner przystąpił do realizacji projektu pn.„Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” w komponencie dotyczącym „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

– W ramach programu „Małopolska Chmura Edukacyjna” szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Brzeskiego zostały wyposażone w nowoczesne pracownie videokonferencyjne, dzięki którym uczniowie interaktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez naukowców krakowskich uczelni. Zakup nowoczesnego sprzętu videokonferencyjnego został sfinansowany ze środków unijnych. Nasze szkoły otrzymały 4 zestawy konferencyjne o wartości 1 mln zł. – mówi starosta brzeski Andrzej Potępa. 

Głównym zadaniem projektu jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych, które dotyczyć będą 7 obszarów zawodowych (budownictwo, język angielski zawodowy, żywność, turystyka, środowisko, mechaniczno-mechatroniczny oraz elektryczno-elektroniczny). Każdy z obszarów będzie kontrolowany merytorycznie przez uczelnie, które zostały wyłonione w drodze otwartego naboru i konkursu. Szkoły, uczestniczące w projekcie mogą realizować zajęcia w maksymalnie 4 obszarach tematycznych – łącznie ogólnych i zawodowych.

Zadowolenia z udziału w projekcie nie ukrywają uczniowie i kadra Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. Od września 2017 uczniowie tej szkoły uczestniczą w zajęciach on-line realizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uczniom uzyskać dodatkową wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

W projekt zaangażowanych jest 30 uczniów z klas drugich i trzecich technikum. Zajęcia prowadzone są w dwóch obszarach zawodowych: mechaniczno-mechatronicznym oraz elektryczno-elektronicznym.

W obszarze mechaniczno-mechatronicznym zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W obszarze elektryczno-elektronicznym zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Kwota dofinansowania na zadania realizowane przez Powiat Brzeski wynosi 101 615,80 złotych, z czego wkład własny stanowi 10 161,58 złotych.

Program został zaplanowany do realizacji na lata 2017-2021, a jego realizacja rozpoczęła się w październiku 2017, po wyposażeniu szkół w odpowiednią infrastrukturę dostarczoną przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach działań związanych z realizacją projektu infrastrukturalnego.

 

 

IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast