Don't Miss
Home » Wiadomości » Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

26 listopada 2012 naboru zakończył się kolejny już nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło 40 wniosków, które zostały ocenione na posiedzeniu Rady, w dniu 4 grudnia 2012 r.  Szczegółowe informacje dotyczące wyników naboru znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia http://www.nasliwkowymszlaku.pl/.

W konkursie na wybór LGD do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zajęło II miejsce na tzw. wojewódzkiej liście pomocniczej Lokalnych Grup Działania. Po przekazaniu wojewódzkich list pomocniczych ze wszystkich województw utworzono listę krajową na której Stowarzyszenie zajęło szóste miejsce.  Środki pozyskane w ramach konkursu zostaną wykorzystane na dodatkowe nabory tzw. tematyczne (na nowe przedsięwzięcia, które dodane zostaną do Lokalnej Strategii Rozwoju) w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, które przeprowadzone zostaną w 2013 roku. O szczegółach będziemy informować na stornie internetowej. Niezależnie od naborów dodatkowych w pierwszym półroczu 2013 roku planowany jest kolejny nabór na Małe projekty.

7 grudnia  2012 r. biuro Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” otrzymało certyfikat „Zielone Biuro” nadawany przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska”. Certyfikat jest dowodem na zastosowanie w biurze Stowarzyszenia działań proekologicznych  mających na celu zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko. Zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Środowiskową” oraz „Polityką Zakupów” (Uchwała Zarządu Nr 8/2012/Z z dnia 3 sierpnia 2012 r.) celem naszego biura jest m.in. promowanie ekologicznych zachowań, ograniczenie zużycia papieru, energii, wody i paliw, segregacja odpadów, zakup papieru pochodzącego z recyclingu, wykorzystywanie drugich stron kartek przed ich wyrzuceniem, zakup środków czystości ulegających biodegradacji, w opakowaniach nadających się do  ponownego napełnienia, unikanie zakupu produktów jednorazowego użytku, zakup sprzętu przyjaznego dla środowiska (energooszczędnego), nie pozostawianie urządzeń w trybie czuwania.

Wszystkich miłośników suszonych i wędzonych śliw zapraszamy na Wigilijny Festiwal Smaku, który odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2012 roku na Rynku Głównym w Krakowie. Tradycyjnie już na jednym ze stoisk z produktami regionalnymi, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” prezentować będzie ofertę naszego obszaru.

IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast