Don't Miss
Home » Wiadomości » Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

W dniach 20-21 oraz 27-28 listopada br. w Brzesku odbędą się bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu zarządzania projektami w NGO, zarządzania finansami w NGO, przeglądu funduszy i ich pozyskiwania. Zgłoszenia przyjmowane są do 16.11.

Do wzięcia udziału w projekcie Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Stowarzyszeniem Ars Legis.

Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora to również unikalna szansa skorzystania z porad profesjonalistów. Każdy z uczestników szkoleń ma możliwość spotkania z księgową, prawnikiem lub fundraiserem.

Uczestnictwo w projekcie:
Uczestnikiem Małopolskiego Ośrodka Trzeciego Sektora może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria formalne:
• pracownik/członek/ organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie województwa małopolskiego;
• wolontariusz współpracujący z daną organizacją pozarządową mająca siedzibę na terenie województwa małopolskiego;
• osoba chcąca założyć organizację pozarządową i poszukująca w tym zakresie porady prawnej, może skorzystać tylko z doradztwa.

Szkolenia w Brzesku:
20 listopada 2012 – Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych
21 listopada 2012 r.- Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych
27-28 listopada 2012 – Przegląd i skuteczne pozyskiwanie funduszy na działalność NGO

Prowadzący:
Anna Styszko – absolwentka Politologii, dyplom Europeistyki Uniwersytetu Provence Aix-Marseille we Francji. Od ponad dziesięciu lat związana z pracą w III sektorze. Autorka i koordynatorka wielu projektów społecznych. Ekspertka w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trenerka i coach w zakresie zarządzania projektami, budowania partnerstw oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Posiada certyfikat Pełnomocnika Funduszy Strukturalnych wydany przez jednostkę certyfikującą Tuv Nord oraz ukończoną Szkołę Trenerów Zarządzania MATRIK. Stypendystka programu Liderzy w społeczeństwie obywatelskim Instytutu Roberta Schumana.
oraz
Aldona Gibalska – Główny Księgowy Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 11-letnie doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie – licencjat kier. finanse i rachunkowość, od 98 roku na stanowisku Główny Księgowy, wydała publikację “Przegląd źródeł finansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ukończyła kurs, “Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”, w organizacjach pozarządowych pracuje od 2003 roku. Równocześnie od 2006 roku pełni stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fundacji dla UJ ds finansowych. Posiada certyfikat European Bussiness Competence Licence (EBCL) oraz zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rekrutacja:
Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: rekrutacja@mots.org.pl do dnia 16 listopada 2012r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej projektu pod adresem www.mots.org.pl oraz pod numerem telefonu 12 396 31 58.

gnojnik.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast