Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Blisko 1,9 mln zł. dla 7 szkół z terenu gminy Szczurowa

Blisko 1,9 mln zł. dla 7 szkół z terenu gminy Szczurowa

Blisko 1,9 mln zł. środków unijnych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Strzelcach Wielkich, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Uściu Solnym, Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej, Szczurowej, oraz dla Publicznego Gimnazjum w Szczurowej i Zaborowie na realizacje projektu „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”.

Wniosek Gminy Szczurowa po weryfikacji, ocenie formalnej i merytorycznej przez zespól oceniający  Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości uzyskał akceptację Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku. Zarząd przyznał Gminie Szczurowa  dofinansowania do złożonego projektu w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza  i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.  Kwota dofinansowania, łącznie z wkład własny Gminy wynosi blisko 1 900 000 zł.

W szkołach podstawowych i gimnazjach zakupione zostaną:
• pomoce naukowe i narzędzia TIK,
• realizowane będą również  zajęcia wyrównawcze i rozwojowe,
• w ramach programów zajęć planuje się wyjazdy badawczo- naukowe,
• szkoły wyposażone zostaną w pomoce do stworzenia pracowni przedmiotowych w zakresie biologii, chemii, geografii, fizyki i matematyki,
• nauczyciele zatrudnieni w szkołach zostaną objęci doskonaleniem zawodowym w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu szkolenia.

Planowany okres realizacji projektu zakłada się od 1 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2018r.


ug

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast