Nie przegap
Strona główna » Region » BO Małopolska! Znamy harmonogram budżetu obywatelskiego województwa

BO Małopolska! Znamy harmonogram budżetu obywatelskiego województwa

BO MALOPOLSKA - 800x600Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął dzisiaj harmonogram Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. To pierwszy tego typu budżet partycypacyjny w Polsce wprowadzany na skalę regionu. Na realizację projektów przeznaczone jest aż 6 mln złotych.

Spośród najważniejszych terminów warto wyróżnić 15 kwietnia br., kiedy to ruszy możliwość zgłaszania zadań przez mieszkańców. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta 6 maja, a głosowanie nad zweryfikowanymi projektami rozpocznie się 18 czerwca i potrwa do 6 lipca. W ostatnim dniu lipca poznamy zwycięskie projekty wybrane przez mieszkańców.

Zgłaszać będzie może każdą inicjatywę obywatelską przyczyniającą się do rozwoju naszego województwa, a w szczególności zadań o charakterze: prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym. Zadania muszą być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Zgłoszone zadanie może mieć zasięg powiatowy (projekty od 50 do 100 tys. zł), dotyczący powiatu albo miasta Kraków, lub subregionalny (projekty od 100 do 300 tys. zł) gdy dotyczy co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie. Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie będą mogły przekraczać 10% kwoty przeznaczonej na jego realizację.

Budżet Obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla subregionów:

  • subregionu Tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
  • subregionu Sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
  • subregionu Podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski oraz tatrzański,
  • subregionu Małopolska Zachodnia obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki,
  • krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, z wyłączeniem miasta Kraków, obejmującego powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki,
  • miasta Kraków (na zasadach przewidzianych dla zadań o zasięgu powiatowym).

Możliwość składania wniosków, poparcia zadań oraz głosowania otrzymuje każdy mieszkaniec Małopolski, który ma ukończone 16 lat. Głosować będzie można za pomocą jednej z trzech metod: formularza internetowego, głosowania korespondencyjnego, lub oddając głos do urny w agendach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Formularze zgłoszenia projektów w ramach Budżetu Małopolskiego Województwa Małopolskiego dostępne są tutaj.

Przyjęty harmonogram Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2016:

Nazwa działaniaTermin zakończenia realizacji działania
DO DNIA:
Spotkania z mieszkańcami województwa prezentujące zasady realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego29 kwietnia
Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa15 kwietnia – 6 maja
Ogłoszenie zestawienia zgłoszonych zadań16 maja
Weryfikacja zgłoszonych zadań przez Departamenty UMWM3 czerwca
Przekazanie przez właściwe Departamenty UMWM informacji o wynikach weryfikacji do Kancelarii Zarządu4 czerwca
Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s przyjęcia listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych9 czerwca
Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych wraz
z uzasadnieniem, rozpoczęcie akcji informacyjnej
10 czerwca
Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s przyjęcia wzoru karty do głosowania14 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości wzoru karty do głosowania16 czerwca
Głosowanie mieszkańców18 czerwca – 6 lipca
Obliczenie wyników głosowania22 lipca
Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s zatwierdzenia wyników głosowania26 lipca
Ogłoszenie wyników głosowania31 lipca
Ewaluacja30 listopada

UMWM

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast