Don't Miss
Home » Region » Bochnia. Ponad 31,5 miliona złotych na inwestycje w 2018 roku

Bochnia. Ponad 31,5 miliona złotych na inwestycje w 2018 roku

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Bochni uchwalono budżet na 2018 rok. Nad przedstawionym przez starostę bocheńskiego Ludwika Węgrzyna projektem budżetu pochyliło się 19 radnych, z czego 17 wydało opinię pozytywną a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Budżet powiatu na 2018 rok zakłada:

• kwota planowanych dochodów:

– dochody bieżące – 92 055 419,24 zł (w roku 2017:  93 689 219,54  zł )

– dochody majątkowe – 14 910 091, 86 zł.

• kwota planowanych wydatków:

– wydatki bieżące 89 335 748, 75 zł (w roku 2017: 101 977 186,54 zł)

– wydatki majątkowe – 31 511 033,22 zł.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu bocheńskiego na rok 2018.:

1. Transport i łączność – 17 447 777, 81 zł a najważniejsze zadania to:

– rozbudowę drogi powiatowej w Siedlcu, Gierczycach oraz Nieszkowicach Małych – 2 999 999,83 zł.

– rozbudowę drogi powiatowej w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej, Kierlikówce i Tarnawie wraz z rozbudową skrzyżowania w Grabiu i Lubomierzu – 2 998 866,59 zł.

– rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Bochnia – Gawłów – 2 940 882, 43 zł.

– rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Lipnica Murowa – Żegocina – 5 013 529,20 zł.

– przebudowa drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów – 1 011 798 zł.

2. Gospodarka mieszkaniowa – 516 991, 16 zł. w ramach czego przewidziana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Windakiewicza 9 oraz remont drogi dojazdowej do terenu byłej kopalni w Siedlcu.

3. Działalność usługowa – 3 061 031, 77 zł. – realizacja projektu geodezyjnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”

4. Administracja publiczna – 53 000zł. z przeznaczeniem na prace konserwacyjne w Archiwum.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86 000 zł. w tym 40 tys. dla Komendy Powiatowej Policji i 46 tys. dotacje dla OSP.

6. Oświata i wychowanie – 3 173 784, 48 zł. w tym m.in. :

– głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 2 024 099,93 zł.

– Małopolska Chmura Edukacyjna – 500 000 zł.

– Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy – 65 885,11 zł.

– remont wraz z modernizacją budynku warsztatów szkolnych w Łapanowie na potrzeby utworzenia Centrum Kuchni Regionalnej – 287 799, 44 zł.

– przebudowa boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni – 125 000 zł.

– remont podejścia i chodników przy  budynku SOSW na ul. Stasiaka – 110 000 zł.

7. Ochrona zdrowia – 450 000 zł. w tym przebudowa i modernizacja kuchni szpitalnej oraz remont chodników.

8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21 000 zł. na remont ogrodzenia i kostki wokół PUP.

9. Edukacyjna opieka wychowawcza – 75 200 zł. – przebudowa parkingu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i hydroizolacja budynku Domu Dziecka.

10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 000zł. – dotacje na renowacje obiektów zabytkowych.

11. Kultura fizyczna – 6 576 248 zł. przeznaczone na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną.

Ponadto Rani uchwalili plan pracy i kierunki działania  Rady Powiatu w Bochni na 2018 rok. Przyjęto również uchwałę w sprawie dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego.

sp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast