Don't Miss
Home » Wiadomości » Borzęcin. Będzie gruntowny remont Domu Ludowego

Borzęcin. Będzie gruntowny remont Domu Ludowego

341 430 złotych pozyskał Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie na modernizację Domu Ludowego, będącego siedzibą instytucji. To efekt wniosku złożonego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Promesy na realizację operacji w zakresie inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW wręczono na uroczystym spotkaniu, które odbyło się w piątek, 12 października br. w Tarnowskim Ratuszu. W imieniu gminy Borzęcin, dokument potwierdzający przyznanie dofinansowania odebrali: Janusz Kwaśniak, wójt Gminy Borzęcin oraz Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, beneficjent pomocy finansowej w ramach programu.

To bardzo dobra informacja dla całej społeczności Borzęcina. Obiekt od dłuższego czasu wymagał gruntownej modernizacji, a dzięki przyznanej promesie na I etap realizacji inwestycji, będącej konsekwencją dobrze przygotowanego i wysoko ocenionego wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury prace remontowe niebawem staną się faktem – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Wartość kosztorysowa realizowanego w ramach I etapu remontu zadania zamyka się kwotą 660 001,47 złotych, z czego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansuje realizację przedsięwzięcia do wysokości kwoty przyznanego dofinansowania tj. 341 430 złotych, a gmina Borzęcin pokryje koszty w wysokości 318 571,47 złotych. W ramach realizacji zadania planuje się remont i modernizację budynku w zakresie sali głównej, w tym m.in. modernizację systemu oświetlenia, nagłośnienia i klimatyzacji, adaptację akustyczną i malowanie, modernizację okna scenicznego, systemu rolet okiennych oraz karniszy, wydzielenie zaplecza oraz zakup: mobilnego systemu do streamingu i rejestracji wydarzeń, serwera, komputerów, drukarek, sprzętu fotograficznego, kompletu do gry i zegara szachowego, 8 kompletów strojów ludowych dziewczęcych i 8 chłopięcych, miksera dźwięku i kolumn przenośnych oraz oświetlenia scenicznego.

To inwestycja ważna dla nas i dla całej społeczności gminy Borzęcin, bo dotyczy obiektu, który jest najczęściej używany i przez różne społeczności. Odbywają się w nim nie tylko imprezy organizowane przez GOK, bibliotekę, przedszkole czy szkołę, ale też spotkania okolicznościowe seniorów, próby ZPiT „Borzęcanie”, zebrania i szkolenia, sesje rady gminy czy imprezy prywatne mieszkańców. Cieszy fakt, że wniosek został oceniony na wysokim 3. miejscu w województwie – przyznaje zadowolony Piotr Kania, dyrektor ośrodka kultury.

Zakres złożonego wniosku nie wyczerpuje planowanych prac modernizacyjnych obiektu. – W urzędzie marszałkowskim w ocenie znajduje się kolejny wniosek, uzupełniający zakres I etapu inwestycji – informuje Piotr Kania.

W ramach II etapu planuje się prace budowlane związane z modernizacją dachu. W obrębie sali głównej wykonana zostanie przebudowa instalacji elektrycznej oraz renowacja parkietu. Zadanie przewiduje również modernizację kuchni i pomieszczeń pomocniczych, głównie poprzez zakup profesjonalnego sprzęt gastronomicznego i poprawiającego komunikację w pomieszczeniach kuchennych. Zaplanowano także remont głównych schodów wejściowych, prace przy nawierzchni placu zewnętrznego i nawierzchni rampy oraz wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego.

Ponadto prace remontowo – modernizacyjne prowadzone będą w obrębie sali narad zlokalizowanej  na I piętrze budynku. Obejmą one wymianę systemu klimatyzacji, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elektrycznych rolet okiennych i karniszy, remont balkonu oraz zakupu systemu audio i wideo, który pozwoli na rejestrację odbywających się wydarzeń z możliwością transmisji do internetu. Wymieniony zostanie również obecnie używany analogowy system monitoringu. Zakupione kamery wyposażone będą w promienniki podczerwieni, które umożliwią szczegółową rejestrację w warunkach słabego oświetlenia. Nadto na frontowej ścianie obiektu zainstalowany zostanie podświetlany szyld z nazwą instytucji.

Wartość kosztorysowa II etapu zadania, planowanego do realizacji za pośrednictwem LGD Kwartet na Przedgórzu zamyka się kwotą 707 144,85 złotych, z czego wnioskowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zamyka się kwotą 365 818 złotych, a koszty budżetu gminy Borzęcin kwotą 341 326,85 złotych.

ug

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast