Don't Miss
Home » Wiadomości » Borzęcin. Czas na rewitalizację

Borzęcin. Czas na rewitalizację

Obydwa wnioski złożone przez gminę Borzęcin w ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach konkursu. Wniosek na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” uzyskał w łącznej ocenie 71 punktów i został sklasyfikowany na 12. miejscu listy podstawowej, natomiast drugi z wniosków dot. zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” uzyskał 57 punktów i znajduje się na 13. miejscu listy rezerwowej.

– To dobra informacja dla Gminy Borzęcin. Jestem przekonany, że zarówno pierwszy, jak i drugi projekt uzyska dofinansowanie i zostanie zrealizowany. Z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i zapewnienia mieszkańcom warunków rozwoju społecznego to niezwykle istotne zadania – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Projekt w Borzęcinie Górnym przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 2 288 140,64 złotych, z czego dofinansowanie RPO WM wyniesie 1 299 625,24 złotych.

W ramach projektu w Borzęcinie Dolnym wykonana zostanie rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami. Powierzchnia użytkowa obiektu po przebudowie zwiększy się niemal trzykrotnie, dzięki czemu obiekt zyska na funkcjonalności. Na parterze obiektu powstanie garaż na dwa samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz świetlica z zapleczem socjalnym ogólnie dostępna dla mieszkańców z wyjściem na ogród i część rekreacyjno-wypoczynkową. Na I piętrze zlokalizowana zostanie sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem kuchennym, socjalno-technicznym i sanitariatami. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 4 141 507,54 złotych, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi kwotę 2 128 500,09 złotych.

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast