Don't Miss
Home » Wiadomości » Borzęcin. Dekanalny Opłatek nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli

Borzęcin. Dekanalny Opłatek nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli

W czwartek 18 stycznia w Borzęcinie Dolnym odbył się Opłatek Dekanalny dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z Dekanatu Szczepanowskiego. Organizatorami spotkania byli: Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzecinie Dolnym oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
Zaproszonych gości i wszystkich zebranych w kościele parafialnym w Borzęcinie Dolnym powitała Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – Cecylia Czaja
W pierwszej części uroczystości odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu „Borzęckich Słowików” oraz Jasełka prezentowane przez najmłodsze dzieci Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

Spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników szkół oraz przeszkoli dekanatu Szczepanowskiego w Borzęcinie Dolnym -koncert i jasełka

Opublikowany przez Informator Brzeski na 18 stycznia 2018

Podczas Koncertu Słowiki ogłaszając z radością narodziny Syna Bożego zaśpiewały pięć utworów Bożonarodzeniowych – dwugłosowo. Następnie na „scenę” wkroczyły dzieci z przedszkola pod opieką Pani Marioli Barańskiej. Mali aktorzy w barwnych, oryginalnych strojach przedstawiali scenę z Betlejem. Z wielkim zaangażowaniem odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności aktorskie i wokalne. Po przedszkolakach ponownie wystąpiły „Borzęckie Słowiki”, aby kontynuować Koncert Kolęd i Pastorałek, tym razem w wersji solowej. Wystąpili: Dominika Czesak, Martyna Pawlik, Gabriela Kowal, Anna Gofron, Julita Kiczka, Amanda Pawlik, Anna Kiczka, Magdalena Płachno, Jakub Kowal. Na oboju grała Anna Gofron, na skrzypcach – Magdalena Płachno.

Po części artystycznej zaproszonych gości i wszystkich zebranych powitał Ksiądz Prałat Marek Obrzut. Następnie Lucjan Kołodziejski miejscowy historyk przybliżył zebranym dzieje Borzęcina Dolnego.
Po prezentacji historii Parafii i miejscowości Borzęcin Dolny odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ks. Prałat Władysław Pasiut, a koncelebrowali kapłani z Dekanatu Szczepanowskiego.

Okolicznościowe Słowo Boże wygłosił Ks. dr Tadeusz Michalik – diecezjalny wizytator nauki religii z referatu katechetycznego w Tarnowie. Podziękował nauczycielom za współpracę z Kościołem w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Wyraził wdzięczność za to, że władze samorządowe w tym dekanacie nie zlikwidowały małych szkół, lecz pozwolili dzieciom w swoim środowisku zgłębiać wiedzę i kształtować charakter w ścisłym kontakcie z rodzicami. Na przykładzie Szkoły w Borzęcinie Dolnym ukazał pozytywne cech małych szkół. W czasie Mszy Świętej śpiewał parafialny chór żeński składający się w dużej mierze z byłych członkiń Borzęckich Słowików. Uczestnicy byli pełni podziwu zaangażowania się tak wielu osób świeckich w przygotowaniu i przeżyciu tego dnia.

Po Mszy Świętej kapłani oraz pracownicy Oświaty korzystając z zaproszenia Księdza Prałata Obrzuta udali się na plebanię. Tam czekał ich poczęstunek przygotowany przez Parafię Borzęcin Dolny oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Nie zabrakło wspólnego kolędowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań aby Spotkanie Opłatkowe dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odbyło się w rodzinnej atmosferze. Dziękujemy nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym za zaangażowanie. Podziękowania składamy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borzęcinie oraz Panu Romkowi Rechulowi za obsługiwanie profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego z GOK. Wdzięczni jesteśmy Panu Tadeuszowi Żurkowi Zastępcy Wójta Gminy Borzęcin za przybycie i udział w uroczystości. Podziękowania składamy Panu Lucjanowi Kołodziejskiemu za prezentację historii Borzęcina Dolnego. Dziękujemy Panu Mateuszowi Maklasowi i Panu Andrzejowi Grucy za uwiecznienie spotkania na fotografiach i transmisję na żywo w Internecie. Podziękowania składamy wszystkim śpiewającym i występujący, zarówno Borzęckim Słowikom, przedszkolakom jak i chórowi żeńskiemu z Borzęcina Dolnego za uświetnienie Uroczystości. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci. Szczególne podziękowania składamy wszystkim uczestnikom, kapłanom, dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi Szkół oraz Przedszkoli Dekanatu Szczepanowskiego za liczny udział w Spotkaniu Opłatkowym w Borzęcinie Dolnym.

Organizatorzy

Foto: Andrzej Gruca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast