Don't Miss
Home » Wiadomości » Borzęcin. Droga “Igloopol – Łazy” po remoncie

Borzęcin. Droga “Igloopol – Łazy” po remoncie

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zrealizowano roboty związane z odbudową kolejnej drogi gminnej na terenie gminy Borzęcin. Prace prowadzono na 500-metrowym odcinku drogi K250038 „Igloopol- Łazy”. W ramach prowadzonych robót uzupełniono ubytki, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz wyrównano i uzupełniono pobocza klińcem kamiennym.

Droga “Igloopol – Łazy”, ze względu na stan techniczny wymagała pilnej interwencji. Dzięki środkom pochodzącym z budżetu państwa w ramach promesy pozyskanej z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak również funduszom budżetu gminy Borzęcin realizacja zadania była możliwa jeszcze w tym roku. Przeprowadzony remont nie tylko powstrzymał dalszą degradację drogi, ale przywrócił komfort przemieszczania się tym ciągiem komunikacyjnym, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców, których domostwa usytuowane są w sąsiedztwie drogi – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Prace sfinansowano w 80% ze środków budżetu państwa. Wkład własny gminy to 20% kosztów odbudowy drogi.  Wartość poniesionych nakładów zamyka się kwotą 96 tysięcy 623 złotych.

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast