Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Borzęcin. Gmina zamożna i… zadłużona???

Borzęcin. Gmina zamożna i… zadłużona???

borzęcinBlisko 57 milionów złotych, to planowany bilans wydatków gminy Borzęcin na inwestycje w bieżącej kadencji samorządu (wydatki do końca roku budżetowego 2014). W przeliczeniu na jednego mieszkańca, stanowi to kwotę ponad 6 tysięcy 700 złotych. W tym czasie ze źródeł zewnętrznych, krajowych i Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych, samorząd pozyskał rekordową kwotę ponad 32 milionów złotych. Zadłużenie gminy Borzęcin w trakcie kadencji samorządu 2010 – 2014 wzrosło o niewiele ponad 5 milionów złotych i na koniec września br. wynosi 18 046 326,21 złotych w stosunku do 13 008 986, 30 złotych na początku bieżącej kadencji samorządu (dane na dzień 31.12.2010 roku). Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów gminy na koniec września br. wynosił 51,96%, przy uwzględnieniu długu związanego realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE (ok. 45% z wyłączeniem tzw. “unijnych”).

Jak podkreśla Janusz Kot, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która jako niezależny organ państwowy kontroluje i nadzoruje realizację oraz wykonanie budżetów jednostek samorządowych, na zadłużenie samorządów należy patrzeć przez pryzmat przyrostu majątku.

– Dopiero zestawienie długu i korzyści uzyskanych dzięki niemu /np. w postaci inwestycji/ pokazuje prawdziwy obraz. A zatem jest nierzetelność wielu oceniających zadłużenie samorządów, którzy widzą tylko część obrazka – podkreśla Prezes RIO, podając przykład Niepołomic, które zadłużyły się niemal do maksimum, ale dzięki temu zrealizowały szereg inwestycji pozwalających na szeroko pojęty rozwój.

Przed kilkoma tygodniami Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota”, opublikowało kolejny Ranking Zadłużenia Samorządów, tym razem za rok 2013. Według samorządowców najszybciej rozwijających się w Polsce gmin, jego metodologia nie obrazuje rzeczywistej kondycji finansowej i potencjału samorządów i negatywnie wpływa na dobry wizerunek tych najbardziej aktywnych inwestycyjnie oraz pozyskujących najwięcej środków z zewnątrz. Wskaźnik zadłużenia podawany w Rankingu obejmuje m.in. pożyczki i kredyty zaciągnięte na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych, które niejednokrotnie nie obciążają długofalowo budżetów, gdyż spłacają się z przyznanych dotacji, przelewanych po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Tym samym najwięksi liderzy rozwoju w Małopolsce, mają najwyższe wskaźniki zadłużenia, i tak: Myślenice (106,39 proc.), Szczawnica (83,91 proc.), Niepołomice (66,83 proc.), Wieliczka (65,95 proc.). Wysokie wskaźniki notują również gminy regionu: Wierzchosławice (65,36 proc.), Łapanów (64,60 proc.) i Borzęcin (60,87 proc.).

Niskie zadłużenie, szczególnie w okresie kiedy są znaczące możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz na realizację szeregu prospołecznych przedsięwzięć i inwestycji, nie zawsze samorządowi służy.

Gdy gmina jest nisko zadłużona, oznacza to, że albo ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę, albo opinia publiczna, której wyrazicielami są radni, nie chce brać kredytów. Oznacza to jednak cywilizacyjne opóźnienie – uważa Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Jak podkreśla Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, warto zaciągać kredyty, aby maksymalnie wykorzystać sprzyjający samorządom czas.

Dobrze wykorzystaliśmy czas unijnego programowania 2007 – 2013 i nie zamierzamy zwalniać tempa w nowej perspektywie finansowej – mówi wójt Kwaśniak. – Trzeba wykorzystać okres, w którym dostępne są fundusze unijne, bo bez nich na niewiele nas będzie stać. Po roku 2020, kiedy skończą się możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych z programów UE, będziemy zdani tylko na siebie. Te zadania zatem, które wykonamy teraz, będą przez lata procentować. Po roku 2020 przyjdzie czas na spłacanie kredytów.

Zadłużenie Gminy Borzęcin z roku na rok maleje. W czasie największego inwestowania, na koniec roku 2012 wyniosło 22.196.036,51 złotych tj. 64,29% dochodów budżetu gminy (51,9 % z wyłączeniem „unijnych”), na koniec 2013 roku- 19.744.120,64 złotych tj. 60,87 % (52,83% z wyłączeniem „unijnych”), a obecnie, na koniec września br. wynosi 18 046 326,21 złotych tj. 51,96 % (ok. 45% z wyłączeniem „unijnych”). Na początku bieżącej kadencji samorządu (stan na dzień 31 grudnia 2010 roku), wynosiło 13.008.986,30 złotych tj. 47,22% dochodów budżetu gminy. Zadłużenie Borzęcina, w przeciągu bieżącej kadencji wzrosło zatem nie tylko o niewielki wskaźnik procentowy, ale również zaledwie o kwotę 5 milionów złotych, która w zestawieniu z kilkudziesięciomilionowymi wydatkami na inwestycje i znacznym pomnożeniem majątku gminy, nie ma istotnego znaczenia.

Warto wspomnieć, że gmina Borzęcin jest najbogatszą gminą subregionu tarnowskiego oraz piątą pod względem zamożności gmina wiejską w Małopolsce. Dochody gminy z roku na rok rosną, a w 2013 roku wyniosły 2941,92 złotych w przeliczeniu na mieszkańca. Gmina Borzęcin, która w 2004 roku zajmowała w Rankingu Zamożności “Wspólnoty” 1119 miejsce, aktualnie plasuje się na 180 miejscu w kraju na 1571 notowanych gmin wiejskich. Jakiekolwiek zatem wywody o przyszłym zagrożeniu budżetu i problemach finansowych, w tym przypadku należy traktować jako wytwór wyobraźni, gdyż każdy, nawet domorosły ekonomista wie, że bogatego stać i bogatemu wolno…

ug

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast