Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Borzęcin: Projekt budżetu pod znakiem inwestycji

Borzęcin: Projekt budżetu pod znakiem inwestycji

DCIM101GOPRODochody budżetu w wysokości 29 milionów 336 tysięcy złotych, wydatki na poziomie 30 milionów 340 tysięcy złotych oraz ponad 7 – milionowe nakłady na inwestycje to pokrótce założenia projektu budżetu gminy Borzęcin na rok 2014, który wójt Janusz Kwaśniak przedłożył radzie gminy, celem podjęcia prac nad ostatecznym kształtem uchwały budżetowej. Tradycyjnie, najwięcej z budżetu gmina zamierza wydać na oświatę i wychowanie 10 milionów 259 tysięcy złotych, co stanowi 33,81% wydatków budżetu ogółem. Wydatki na pomoc społeczną oraz realizowaną w tym dziale budowę RCRiPS w Borzęcinie pochłoną 8 milionów 790 tysięcy złotych (28,97% wydatków budżetu), a na administrację publiczną, w tym realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu zaplanowano 3 miliony 813 tysięcy złotych (12,97% wydatków budżetu). Oprócz rezerwy ogólnej zaprojektowano rezerwy celowe na wynagrodzenia dla nauczycieli – 266 tysięcy złotych oraz zarządzanie kryzysowe – 55 tysięcy złotych. Niewielki deficyt budżetu w kwocie 1 miliona złotych gmina zamierza pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Według projektu budżetu gminy Borzęcin na 2014 rok, kwota 7 milionów 200 tysięcy złotych, tj. 24% wydatków budżetu ogółem stanowi wydatki majątkowe. Zaplanowano realizację szeregu istotnych inwestycji, z których najważniejszą jest budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Niedawno rozpoczęliśmy kolejny etap prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, których zakończenie planuje się na sierpień 2014. Musimy się spieszyć, gdyż obiekt zamierzamy oddać do użytku początkiem 2015 roku – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Oprócz inwestycji budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie gmina planuje m.in. wykonanie ścieżki historycznej i budowę chodnika w Bielczy, wykonanie projektu i budowę chodnika w Borzęcinie Dolnym, budowę obiektów sportowych przy prowadzonej przez Stowarzyszenie Szkole Podstawowej w Łękach, modernizację i przebudowę dróg, w tym budowę dróg osiedlowych, budowę placów zabaw w przysiółkach miejscowości: Czarnawa, Igloopol, Jagniówka, Łazy, Wisowatki, rozbudowę obiektów garażowych dla OSP Borzęcin Górny oraz wykonanie dokumentacji przebudowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym. To także dalsza realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin” z nieodpłatnym przekazaniem kolejnych zestawów komputerowych dla wykluczonych cyfrowo, rozbudowa sieci wodociągowej, tam gdzie postępuje i planowana jest zabudowa mieszkaniowa, remonty obiektów komunalnych: szkół, remiz, obiektów kultury, dobudowa oświetlenia ulicznego oraz projekty przygotowywane w myślą o nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Nie zapomniano również o 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, planując renowację dwóch cmentarzy wojennych w Przyborowie.

Na inwestycje w przyszłym roku wydamy 7 milionów 200 tysięcy złotych. Większość z nich realizowana będzie przy udziale środków pozyskanych z zewnątrz  – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. –  Nie jest to kwota ostateczna, gdyż już dzisiaj wiemy, że kolejne nasze wnioski o dofinansowanie w ramach funduszy UE zostały zaakceptowane i po podpisaniu umów do gminy trafi dodatkowo 2 miliony złotych.

W gminie Borzęcin zapowiada się więc kolejny inwestycyjny rok. W czasie kiedy kończą się środki unijne, a wiele samorządów planuje wydatki na rozwój na poziomie kilku, kilkunastu procent Borzęcin przoduje nie tylko w inwestycjach, ale również umiejętności absorpcji tego, co pozostało na unijnym stole. I może nie są to już wskaźniki inwestycyjne na poziomie 50% wydatków budżetu, ale dla innych samorządów w dalszym ciągu nie do osiągnięcia.

ug/IB

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast