Don't Miss
Home » Wiadomości » Borzęcin – projekt budżetu z nadwyżką

Borzęcin – projekt budżetu z nadwyżką

Aż 4 miliony 400 tysięcy złotych wynosi nadwyżka budżetu gminy Borzęcin zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2013, przedłożonym Radzie Gminy przez wójta Janusza Kwaśniaka. Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości 26 milionów 128 tysięcy złotych, przy dochodach rzędu 30 milionów 516 tysięcy złotych, przeznaczone zostaną w głównej mierze na oświatę i wychowanie – 9 milionów 410 tysięcy złotych (36% wydatków budżetu) oraz pomoc społeczną – 4 miliony 48 tysięcy złotych (15% wydatków budżetu). Nie zabraknie środków na kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie nowych, na które samorząd pozyskał dofinansowanie zewnętrzne. Nadwyżkę samorząd zamierza przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w uprzednich latach pożyczek i kredytów, koniecznych dla zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanych, głównie przy udziale środków unijnych inwestycji.

Czas, w którym niemal wyczerpały się możliwości w zakresie pozyskania środków z funduszy unijnych na realizację samorządowych inwestycji należy bezwzględnie wykorzystać dla poprawy kondycji budżetu. To niezwykle ważne w perspektywie kolejnego okresu programowania 2014 – 2020, gdzie samorząd gminy Borzęcin stanie do kolejnej rywalizacji o duże unijne pieniądze. Spłacamy kredyty i pożyczki z lat ubiegłych po to, aby móc je znowu zaciągnąć dla zabezpieczenia wkładu własnego dla kolejnych potężnych projektów, które zamierzamy realizować po roku 2014, takich jak chociażby kompleksowa kanalizacja gminy – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano środki na kontynuację budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz realizację II etapu inwestycji pn. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu dla Mieszkańców Gminy Borzęcin”. W ramach tej drugiej inwestycji samorząd wybuduje kolejne 3 maszty dla potrzeb funkcjonowania sieci internetu radiowego oraz zakupi 130 zestawów komputerowych, z których 100 zostanie nieodpłatnie użyczone mieszkańcom – beneficjentom programu.

W przyszłym roku rozpocznie się również realizacja dwóch kolejnych inwestycji, na które samorząd pozyskał środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Odnowy Wsi” z osi Leader – mówi gospodarz gminy, Janusz Kwaśniak. – Mowa o przebudowie Domu Parafialnego w Borzęcinie Dolnym na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi oraz zagospodarowaniu terenu przy Zespole Szkół w Przyborowie wraz z budową placu zabaw, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury.

W projekcie budżetu zapisano również środki m.in. na budowę dróg wewnętrznych – osiedlowych Borzęcin – Działki IV, Łęki – Ciupinia Górka, Przyborów – Buczyna oraz budowę drogi od strefy przemysłowej do drogi wojewódzkiej 768. Planowane są również prace remontowe w remizie OSP w Łękach oraz placówkach oświatowych. Założono również zakup i instalację nowych wiat przystankowych i dobudowę sieci oświetlenia ulicznego.

W przyszłym roku samorząd zamierza wykonać projekty budowlane dla inwestycji pn. „Przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” oraz „Budowa obiektu sportowego LKS w Bielczy”. Zakłada się również zabezpieczenie środków na realizację projektu kompleksowej kanalizacji gminy.

kurier borzęcki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast