Don't Miss
Home » Wiadomości » Borzęcin. Promesa na odbudowę drogi „Wał Lewy”

Borzęcin. Promesa na odbudowę drogi „Wał Lewy”

Gmina Borzęcin pozyskała promesę w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych na odbudowę drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie Górnym. To niezwykle ważne zadanie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości, stanowiące kontynuację prowadzonych po powodzi 2010 roku prac, w wyniku którego nie tylko odbudowana zostanie droga, ale również wybudowane zostaną murki zaporowe zabezpieczające zarówno konstrukcję drogi przed uszkodzeniem w wyniku kolejnych wezbrań, jak również okoliczne zabudowania i posesje. W dniu 5 września br., po powzięciu informacji o przyznaniu promesy ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

–  Do tej pory wykonano odbudowę dróg wraz z zabezpieczeniem powodziowym na odcinku o długości 6 860 metrów, co stanowi 95,15% przewidywanych prac. Łączna wartość nakładów na realizację tej inwestycji zamknęła się kwotą 13 milionów 705 tysięcy 613 złotych. O środki finansowe na dokończenie tego projektu zabiegaliśmy od kilku lat. Pozyskana promesa pozwoli na sfinalizowanie przedsięwzięcia – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Prace będą prowadzone na 350-metrowym odcinku drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie, na wysokości tzw. Starej Wsi. Planowany zakres prac obejmuje: wykonanie zabezpieczenia powodziowego dróg gminnych wraz ze stabilizacją górnej części wałów, realizowaną w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą w postaci palisad z pali DSM i ścianki monolitycznej z betonu wraz z systemem przestawnych ścian przeciwpowodziowych, wykonanie odwodnienia drogi wraz z  przeprowadzeniem przez konstrukcję zabezpieczenia z montażem klap zwrotnych, budowę zjazdów do międzywala utwardzonych płytami ażurowymi oraz odbudowę nawierzchni bitumicznej drogi wraz z mijankami, z miejscową podbudową z kruszywa łamanego.

– Mam nadzieję, że znajdzie się wykonawca na realizację inwestycji i wykonamy przewidywany zakres prac do końca grudnia. Czas ze względu na specyfikę robót jest krótki, a dotacja musi być wykorzystana i rozliczona w bieżącym roku. Gmina już ogłosiła przetarg na realizację zadania – podkreśla Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Uroczyste przekazanie promes odbyło się w dniu 14 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Promesy samorządowcom reprezentującym gminy, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa przekazał Krzysztof Kozłowski, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski.

W imieniu ministra Joachima Brudzińskiego serdecznie gratuluję małopolskim samorządowcom. Dziękuję Państwu za dobrą współpracę z wojewodą i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpraca pomiędzy rządem, a jednostkami samorządu terytorialnego jest dla nas bardzo ważna. To naczelna zasada służby publicznej. Poszczególne drogi, chodniki, mosty są niezwykle istotne dla wspólnoty obywateli. Gratuluję samorządom determinacji, pracy i zaangażowania w realizację tych inwestycji – powiedział podczas wręczenia Minister Krzysztof Kozłowski.

Pełna lista przyznanych promes dostępna tutaj: https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Promesy2018_popr.pdf

ug

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast