Don't Miss
Home » Wiadomości » Brzeska „Trójka” – „Małopolską Szkoła z Pasją”

Brzeska „Trójka” – „Małopolską Szkoła z Pasją”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2011/12 „Rokiem Szkoły z Pasją”. Aby wyłonić i uhonorować szkoły stawiające na rozwijanie pasji i zainteresowań swych uczniów, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Wydział Edukacji i Nauki ogłosił konkurs „Małopolska Szkoła z Pasją” – skierowany do wszystkich szkół województwa małopolskiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zdobyła w tym konkursie II miejsce w kategorii szkół podstawowych, jako jedyna z powiatu brzeskiego, spośród ponad stu szkół zgłoszonych do udziału z całego województwa.

3 grudnia 2012 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbieraliśmy statuetkę, którą w imieniu Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego wręczał członek Zarządu Jacek Krupa.

Zwycięskie szkoły zostały uhonorowane różnymi formami promocji w telewizji, prasie, radiu oraz udziałem w uroczystej Gali Laureatów zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły z Pasją”, który stanowi wyróżnienie dla placówek przyczyniających się w istotny sposób do odkrywania i rozwijania zdolności i zainteresowań swoich wychowanków.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze działania na rzecz wspierania uczniów zostały dostrzeżone i docenione.  Zwłaszcza, że wszystkie inicjatywy dydaktyczno – wychowawcze podejmowane przez grono pedagogiczne wynikają z dostrzegania potrzeb  podopiecznych, bez oglądania się na ewentualne zaszczyty i laury. Od lat naszą główną dewizą jest wspieranie uczniów w ich rozwoju. W tym celu nie szczędzimy sił, czasu i pracy. Zdajemy sobie sprawę, że ciekawie prowadzone i kształcące lekcje, „zgodne z podstawą programową”, to tylko kropla w morzu edukacyjnego sukcesu. By móc w pełni rozwijać talenty i pasje naszych podopiecznych zapewniliśmy im możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, zarówno edukacyjnych jak i sportowych. Dzięki nim dzieci redagują gazetkę szkolną, organizują spektakle teatralne, tańczą, malują, trenują sztuki walki, przygotowują się do konkursów lub po prostu utrwalają poznany materiał. Nikt nie zostaje bez pomocy – dbamy zarówno o ucznia zdolnego jak i tego, który nieco gorzej radzi sobie z nauką. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu nauczycieli wielu uczniów osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu międzypowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Pedagodzy chętnie wykorzystują nowatorskie metody kształcenia, czego dowodem są prowadzone u nas zajęcia z terapii integracji sensorycznej oraz realizowane liczne projekty edukacyjne. Natomiast uczniowie z przyjemnością uczestniczą w działaniach takich jak wyjazdy na zieloną szkołę, wymiana międzynarodowa, czy spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, artystami, podróżnikami).

Nie bylibyśmy „Szkołą z Pasją”, gdyby nie współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym, które angażują naszych wychowanków w ciekawe i rozwijające inicjatywy. W ciągu ostatnich kilku lat współpracowaliśmy m.in. z UNICEF-em (udział w akcji „Szkoła z prawami dziecka” i „Wszystkie kolory świata”), Teatrem Figur w Krakowie, Stowarzyszeniem SUNSUM CORDA, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i Stowarzyszeniem Pomocy Szkole “Małopolska”. Ponadto regularnie odwiedzają nas przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji oraz Straży Pożarnej, którzy w atrakcyjny i przystępny sposób wyjaśniają młodym ludziom, jak dbać o swoje bezpieczeństwo.

Nasza szkoła prężnie działa w środowisku lokalnym. Rokrocznie organizujemy spotkania młodzieży z poetami ziemi brzeskiej połączone z Międzyszkolnym Konkursem Recytatorskim „Perły Regionu”, które w tym roku zaowocowało wydaniem przez szkołę Antologii „Ocalić od zapomnienia”. Uczniowie przygotowują spektakle dla wychowanków okolicznych przedszkoli, przeprowadzają akcje charytatywne na rzecz placówek pomocy społecznej. Dwa lata temu z dużym uznaniem spotkało się nasze autorskie przedstawienie profilaktyczne o cyberprzemocy, które wystawiliśmy we wszystkich szkołach w gminie. Dzięki zaangażowaniu zarówno nauczycieli jak i rodziców, których rola w podnoszeniu atrakcyjności i jakości pracy naszej szkoły jest nieoceniona, otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to certyfikaty: „Szkoła z Klasą”, „Szkoła Promującej Bezpieczeństwo”, „Civis et Patria”, „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, „Szkoła zaangażowana społecznie”.

Ograniczona ilość miejsca nie pozwala niestety na wyszczególnienie wszystkich przedsięwzięć, w których brzeska „Trójka” wzięła udział w ostatnich kilku latach. Wymieniłam tylko te najistotniejsze, pozwalające dać choćby ogólny obraz placówki, która już czterdzieści lat dba o to, by wychować i wykształcić mądrego, wrażliwego, działającego dla dobra innych człowieka. Otrzymanie certyfikatu  „Małopolska Szkołą z Pasją” jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ale nie spoczywamy na laurach. Przed nami kolejne lata rozwijania pasji i talentów naszych uczniów.

W tegorocznej edycji Konkursu Laureatami zostali <<<

Edyta Szczepanek

Magdalena Głowacka – Zastawnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast