Don't Miss
Home » Felietony » Brzesko – „Król Maciuś Pierwszy” przedszkole specjalistyczne

Brzesko – „Król Maciuś Pierwszy” przedszkole specjalistyczne

Rozmowa z Ewą Morawiec założycielką przedszkola dla dzieci specjalnej troski „Król Maciuś Pierwszy” w Brzesku.

Informator Brzeski: Kiedy zrodził się pomysł założenia przedszkola?
Ewa Morawiec: Z myślą o założeniu tego przedszkola walczyłam już od pięciu lat, cały czas uważając, że taka placówka jest w Brzesku bardzo potrzebna. Uważałam, że na terenie miasta i gminy jest część dzieci, które ze względu na swoje deficyty rozwojowe trafiają do niewłaściwych miejsc czyli do przedszkoli ogólnodostępnych, gdzie w dużej grupie one same i ich potrzeby giną. Moim założeniem było stworzenie placówki kameralnej dla dwóch grup dzieci. W każdej grupie maksymalnie sześcioro lub siedmioro dzieci. Taka kameralność pozwala na efektywną pracę pedagogiczną z dzieckiem oraz indywidualny kontakt z nim. To wszystko w pracy z tymi dziećmi jest najważniejsze. Bardzo ważny jest także kontakt z rodzicami dzieci. Wszystkie te czynniki muszą ze sobą współgrać.

IB: Skąd pomysł na taką działalność?
E.M.: Przez wiele lat pracowałam z dziećmi specjalnej troski i ich rodzicami. Dlatego to zdobyte przeze mnie doświadczenie postanowiłam zrealizować tutaj w Brzesku w formie tego przedszkola. Zawsze bolał mnie fakt, że dzieci niepełnosprawne umysłowo czy ruchowo są postrzegane przez nas dorosłych jako dzieci, z którymi nic nie można zrobić i osiągnąć. Jak się okazuje to, że dziecko na przykład nie słyszy, nie widzi lub nie mówi, nie znaczy, że nic nie czuje. Nic bardziej mylnego! Czuje! Zatem należy z nim tak pracować, aby wszystko to co dobre w nim tkwi, cały jego wielki potencjał, uwypuklić.

IB: Praca z dziećmi w tym przedszkolu wymaga wysoko wyspecjalizowanego personelu.
E.M.: Kadra pracująca u nas jest wysoko wykwalifikowaną grupą nauczycieli po specjalnych studiach pedagogicznych, przygotowanych do pracy z naszymi dziećmi. Mamy specjalistów z każdej dziedziny pedagogiki i z zakresu rehabilitacji ruchowej i zdrowotnej. Zatrudniamy terapeutów prowadzących zajęcia z zakresu muzykoterapii i terapii plastycznej. Raz w tygodniu odbywa się dogoterapia. W tym celu przyjeżdżają do nas specjaliści wraz z psami z Krakowa. Mamy bardzo bogatą ofertę, która nie istnieje jedynie na papierze, ale jest w pełni realizowana.

IB: Kiedy jest czynne przedszkole?
E.M.: Przedszkole jest czynne od godziny 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Oprócz tego od 1 stycznia działa u nas Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, do którego mogą trafić wszystkie maluchy do trzeciego roku życia. Oczywiście te, które przyszły na świat z deficytami rozwojowymi. Te panie, które prowadzą zajęcia w przedszkolu do godziny 14.00, zajmują się następnie właśnie tymi maluchami od 14.00 do 18.00 Niebawem będziemy chcieli wprowadzić także zajęcia w soboty oraz raz w miesiącu konsultacje dla rodziców, ponieważ bardzo często zdarza się, że rodzice tych dzieci są zagubieni i niejednokrotnie trafiają do osób niekompetentnych. Często nie wiedzą jak rozwiązywać problemy, których z dnia na dzień pojawia się coraz więcej. My jesteśmy właśnie po to, aby odpowiadać na ich pytania, informować, minimalizować ich lęki i niepokoje związane z wychowaniem ich dziecka. Jesteśmy więc i dla dzieci i dla rodziców. Mamy opracowany specjalny program współpracy z rodzicami, który wdrażamy w życie.

IB: Na co mogą liczyć rodzice oddający pod waszą opiekę swoje dzieci?
E.M.: Jak w każdym przedszkolu prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Jednakże główną rolą tego przedszkola jest prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi. Każde dziecko trafia do nas z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu zawarte są wskazówki jak postępować z dzieckiem? Jak go rehabilitować? Jaką zastosować terapię? W związku z tym opracowujemy indywidualny program, według którego później pracuje z dzieckiem każdy specjalista. Takich działań indywidualnych w tygodniu przypada na każde dziecko od 4 do 6 godzin. Przy czym ze względu na ograniczenia czasowe jakie wytrzymują te dzieci, zajęcia dzielone są na sesje półgodzinne.

IB: Na jakiej podstawie prawnej działa przedszkole i kto sprawuje nadzór nad nim?
E.M.: Przedszkole jest placówką niepubliczną, nad którą nadzór pedagogiczny i merytoryczny sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty. Czesne wynosi 150 złotych miesięcznie. W tym znajduje się już cały pakiet usług, które oferujemy. Żywienie oparte jest na cateringu. Dlatego wcześniej prosimy rodziców o podanie nam wskazówek dietetycznych, tak abyśmy mogli się do nich zastosować.

IB: Jak według pani rysuje się przyszłość przedszkola?
E.M.: Mam nadzieję, że będzie piękna i wspaniała. Myślę, że nadal będzie przynosiła nam tyle radości co dotychczas. To przedszkole to była zawsze taka moja idee fixe. Zawsze wiedziałam, że trzeba to zrobić. Długo pracowałam za granicą i część zdobytych przeze mnie doświadczeń chciałam przenieść na polski grunt do  mojego przedszkola. W przyszłości chciałabym zwiększyć powierzchnię tak, aby móc pomóc jeszcze większej liczbie dzieci, które tej pomocy potrzebują. Kolejka dzieci niestety wydłuża się, a możliwości na razie są za małe w stosunku do liczby oczekujących. Dlatego chciałabym, aby powiększyć przedszkole. Chcemy mądrze zadbać o szczęście naszych dzieci i ich rodziców.

Rozmawiał Tomasz Pajor

IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast