Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Brzesko. Projekt uchwały przyjęty

Brzesko. Projekt uchwały przyjęty

14 lutego we wtorek odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, podczas którego najważniejszym punktem stało się przyjęcie przez komisję projektu uchwały RM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Stało się to po długich dyskusjach i konsultacjach przeprowadzonych przez burmistrza miasta z radami pedagogicznymi i radami rodziców poszczególnych szkół w gminie.

W uchwale skreśla się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brzesko na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na ten sam czas oraz projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od 1 września 2019 roku. – Projekt zakłada, że w każdej miejscowości powstaną szkoły ośmioklasowe – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. – Jeśli chodzi o brzeskie gimnazja to gimnazjum nr 2 zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 2, a gimnazjum nr 1 zostanie przekształcone w szkołę podstawową. Zespół Szkół w Jadownikach, w którego skład wchodzą gimnazjum i szkoła podstawowa zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. Ten projekt został przez nas przedstawiony w kuratorium i zyskał aprobatę. Tak przyjęta sieć będzie generowała znacznie wyższe koszty dla gminy i nie będzie wykorzystywała w pełni wszystkie obiekty. Kolejną rzeczą, którą musimy sobie uświadomić jest to, że przez pierwsze lata szkoły nie będą dobrze doposażone. Rodzice muszą także liczyć się z tym, że w niektórych szkołach wejdzie zmianowość nauczania. Czynimy również starania, aby obiekty oświatowe były modernizowane. Złożyliśmy wnioski w tym celu. Jeżeli otrzymamy pieniądze z funduszy europejskich, wówczas wykonamy  odpowiednie prace – kończy wypowiedź Grzegorz Wawryka.

Dyskusja podczas posiedzenia komisji była długa i momentami burzliwa. Podczas głosowania czworo radnych było za przyjęciem projektu, a radni Kazimierz Sproski i Franciszek Brzyk wstrzymali się od głosu. – Wstrzymałem się od głosu, ponieważ uważam, że reforma przeprowadzana jest w zawrotnym tempie, a zdaniem wielu ekspertów nie jest dobrze przygotowana pod względem merytorycznym ( podstawa programowa ), co wpłynie niekorzystnie na poszczególne sfery naszej oświaty – tłumaczy radny Kazimierz Sproski. –  Uważam, że przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej nie jest złym pomysłem. Sam jako nauczyciel przepracowałem większość czasu w takim systemie, odnosząc ze swoimi wychowankami wiele znaczących sukcesów sportowych na arenie ogólnopolskiej. Jednakże wprowadzenie w życie nowej ustawy w tak krótkim czasie spowoduje różnego rodzaju reperkusje i zachwianie procesu nauczania w naszych placówkach oświatowych. Gdybyśmy przyjęli wariant okresu przejściowego, co jest zgodne z wytycznymi ustawy ( przewiduje on czasokres do 5 lat ) zabezpieczylibyśmy ten sam wysoki poziom nauczania. Nie pogorszyłaby się baza dydaktyczna, uniknęlibyśmy dwuzmianowości i zapewnilibyśmy pracę dla nauczycieli. Nie spowodowałoby to tak wielkiego niezadowolenia społecznego. Taki wariant pozwoliłby na spokojne i płynne rozłożenie w czasie wprowadzenia zmian, doposażenie szkół w pracownie dydaktyczne i pomoce naukowe oraz racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi i finansami gminy. Połowę budżetu gminy Brzesko pochłania oświata. Rocznie kosztuje to nas 54 miliony 800 tysięcy złotych. Z tego 29 milionów 600 tysięcy to państwowa subwencja oświatowa, a 25 milionów 200 tysięcy gmina dopłaca z własnych środków. Uważam, że minimalny okres przejściowy wprowadzenia tej reformy powinien wynieść co najmniej dwa lata. W tym czasie można by było dokonać szeregu korekt, przesunięć i uzupełnień. Dzięki czemu uzyskalibyśmy możliwość płynnego i bezkonfliktowego wprowadzenia nowej reformy oświatowej – kończy radny Kazimierz Sproski.

Decyzję o przyjęciu uchwały lub jej odrzuceniu radni podejmą na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej.

TP

Fot. archiwum IB

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast