Don't Miss
Home » Wiadomości » Brzesko: RPWiK – Inwestycje

Brzesko: RPWiK – Inwestycje

SONY DSCPonad 32 miliony złotych przeznaczy Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację prac współfinansowanych z unijnego program „Spójności”. Przedsiębiorstwo realizuje projekt pod nazwą „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”. Konferencja na ten temat odbyła się w siedzibie RPWiK 11 marca w poniedziałek

Najpóźniej do końca tego roku zakończą się prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w gminie Brzesko. Projekt finansowany jest z unijnego programu „Spójności”. Niestety w wykonywanych pracach nastąpił poślizg, spowodowany ogłoszeniem upadłości przez jednego z wykonawców czyli firmę ABM Solid. Jednakże jak zapewnia prezes zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Zbigniew Gładyś, nie wpłynie to na realizację kontraktu. O bardzo dobrej współpracy wszystkich podmiotów podczas konferencji mówił przedstawiciel Związku Międzygminnego Bogusław Babicz.

Jak dowiedzieliśmy się podczas konferencji, kontrakt został podzielony na siedem części. Zakres prac obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Brzesku, modernizację ujęcia wody w Łukanowicach, wykonanie monitoringu i ogrodzenia obiektu w Łukanowicach. Umowę na dofinansowanie Projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Spółki podpisał 26 lipca 2010 roku. Kost inwestycji to 32 miliony złotych. Dotacja z Funduszu Spójności to około 62 procent kosztów netto, Wkład własny Gminy Brzesko to około 34 procent kosztów netto. Pozostałe koszty inwestycji pokrywa przedsiębiorstwo. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowane zostały lub są na ukończeniu: budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Leśna i Kopaliny oraz ulicy Wiejskiej w Brzesku, budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ulicach Uczestników Ruchu Oporu i Spółdzielczej, budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku na osiedlu Szczepanowskie, budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska – ulice Młyńska, Stawowa, część Wodnej, Słotwińska, Głucha i północna część ulicy Kopernika, budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach przy ulicach Środkowej i Wschodniej oraz w Brzesku przy ulicach Starowiejskiej i Bujaka. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasień na ulicach Klonowej i Klonowej Bocznej. W ramach projektu zostanie wykonanych ponad 28 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie około 3720 osób.


IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast