Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Brzesko. Ulica Wincentego Zydronia – zmiana nazwy

Brzesko. Ulica Wincentego Zydronia – zmiana nazwy

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 25 października 2017 roku w programie obrad w punkcie uchwały radni głosowali nad zmianą nazwy ulicy „Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą” w Brzesku. Ten punkt pojawił się w związku z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Temat o tyle budził wiele emocji, że dotyczył osoby związanej przez całej swoje życie z PSLem lub już w okresie PRL ze Stronnictwem Ludowym i Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, a równocześnie bardzo mocno zasłużonej dla rozwoju Brzeska. 

Głos w sprawie zabrał również Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego, który przesłał pismo w sprawie  Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy ul. Wincentego Zydronia. Poniżej pozwalamy go sobie zacytować.

Zarząd MG PSL w Brzesku nie stoi w sprzeczności z literą Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli , obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744). Przyjmujemy opinię Instytutu Pamięci Narodowej zawartą w piśmie z 4.10.2017 r. znak BUWKr -940-74(2)/17 mówiącą o tym, że ulica Wincentego Zydronia powinna być zmieniona.

Jednakże pragniemy nadmienić, że osoba Wincentego Zydronia wiceministra, pochodzącego z Okocimia, była zasłużoną dla naszego miasta i lokalnej społeczności. Przyczynił się on do budowy siedziby Powiatowej Rady Narodowej w Brzesku oddanej do użytku w 1967 r. (obecnie siedziba Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego). Jego staraniem uruchomiono w naszym mieście zakłady : Fabrykę Opakowań Blaszanych ,ZNTS, Wytwórnię Pasz „Bacutil” i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz bloki mieszkalne przy FOB. Powstały także bloki mieszkalne dla między innymi pracowników w/w zakładów pracy.

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę na propozycję zmiany nazwy ulicy Wincentego Zydronia na ulicę „Ciepłą”. W związku z powyższym zastanawiamy się czy w naszej Ojczyźnie brakuje osób zasłużonych, którzy mogli by zostać patronami ulic w naszym mieście? Jest bardzo wiele osób nie budzących kontrowersji, w tym także osoby związane z ruchem ludowym np. Stanisław Mikołajczyk , Maciej Rataj czy Franciszek Stefczyk. Prosimy zatem o zmianę nazwy ulicy W. Zydronia na którąś z w/w przez nas osób.

Jako jeden z niewielu radnych głos w dyskusji przed głosowaniem zabrał radny Franciszek Brzyk – radny z Okocimia, rodzinnej miejscowości Wincentego Zydronia, który również w podobnej formie starał się przedstawić zasługi Wincentego Zydronia dla Brzeska. Czy jego wystąpienie odniosło jakiś skutek? Trudno to ocenić. Szczególnie patrząc na wyniki głosowania oraz mnogość sposobów uczestnictwa w nim i manifestowania swojego zdania nt samej uchwały.

Głosowali na TAK: Bogusław Babicz (PiS), Barbara Borowiecka (PiS), Ewa Chmielarz-Żwawa (PiS), Marcin Ciurej (PiS), Grzegorz Kolbusz (PiS), Adam Kwaśniak (PiS), Krzysztof Ojczyk (PiS), Krzysztof Stępak (Wspólnota Samorządowa), Jarosław Sorys, Piotr Wyczesany (PiS). 

Głosowali na NIE: Maria Kądziołka (Wspólnota Samorządowa).

Wstrzymali się od głosu: Stanisław Góra (Wspólnota Samorządowa), Leszek Klimek (Wspólnota Samorządowa), Maria Kucia (Wspólnota Samorządowa), Anna Lubowiecka (Wspólnota Samorządowa) 

Nie wzięli udziału w głosowaniu (obecni na sali): Franciszek Brzyk (PO), Jerzy Gawiak (Wspólnota Samorządowa), Edward Knaga (Wspólnota Samorządowa), Kazimierz Sproski (Wspólnota Samorządowa), 

Nieobecni na sesji: Adam Smołucha (PiS)

Nieobecny na sali: K.Bogusza (PiS)

O działalności politycznej oraz przebiegu zatrudnienia Wincentego Zydronia można przeczytać na stronie IPN. Informacje w notce zostały opracowane w oparciu np. o Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Trudno dopatrzyć się tam informacji które mogłyby negatywnie świadczyć o osobie Wincentego Zydronia.

Katalog IPN – katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL<==

foto Maciej Mazur

IB

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast