Don't Miss
Home » Region » Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn

Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie i Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza” otwiera w kwietniu 2018 Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn.

Centrum będzie znajdować się w miejscowości Kończyska w budynku pozbawionym barier architektonicznych, z przestronną salą do pobytu dziennego, jadalnią , aneksem kuchennym, pomieszczeniem do rehabilitacji, wypoczynku , terapii indywidualnych oraz  tarasem z widokiem na ogród.  Centrum będzie przeznaczone dla 20 osób w wieku 60+, których stan zdrowia będzie wskazywał na objecie ich wsparciem. Ponadto 5 z 20 miejsc dedykowane będzie osobom po udarach mózgu, z chorobą Parkinsona, Alzheimera, Picka, Huntingtonna lub z innymi zespołami otępiennymi.

W ramach oferty Centrum zapewniać będziemy :

– usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,

– usługi aktywizująco-usprawniające oraz usługi wspomagające.

– pobyt w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantując prawidłową realizacji usług,

– wyżywienie (jeden ciepły i jeden zimny posiłek) z uwzględnieniem wymogów dotyczących diety,

– dowóz i odwóz z Centrum.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stałego monitoringu kondycji zdrowotnej seniorów zostanie zagwarantowany dostęp do usług pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych  i psychologicznych. W zadania placówki wpisana jest organizacja czasu wolnego oraz prowadzenie terapii zajęciowej w wymiarze indywidualnym i grupowym. Przewiduje się zastosowanie co najmniej następujących rodzajów terapii: ruchowej, biblioterapii, rozrywkowej, kulinarnej, informatycznej, reminiscencyjnej, ergoterapii, arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii.

Istotnym uzupełnieniem oferty placówki będzie miejsce okresowego (maksymalnie 3 miesięcznego w danym roku) całodobowego pobytu.

Centrum będzie świadczyło swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, dodatkowo bez ograniczeń czasowych w odniesieniu do miejsca okresowego całodobowego pobytu.

Potrzebę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych można zgłosić:

– w biurze projektu SFOP (świetlica na Wesołowie)  lub w GOPS w Zakliczynie –  osobiście lub przez osoby trzecie, w szczególności członków rodziny lub każdej innej osoby, która zauważy w środowisku potrzebę udzielenia takiej pomocy,

– telefonicznie pod numerem : 14 66 52 275 wew. 15,     697 093 074

– mailem na adres: s.pawlina@sfop.org.pl , b.zychowska@sfop.org.pl

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

um

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast