Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Czas na aktywność w gminie Borzęcin

Czas na aktywność w gminie Borzęcin

DSCN1610Bezrobocie można pokonać!

Dobiega końca pierwszy etap rozłożonego na lata 2013-2014 projektu „Czas na aktywność w gminie Borzęcin”, który realizowany jest przez miejscowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczestnicy bezpłatnych zajęć zdobywają umiejętności, dzięki którym łatwiej im żyć i zdobyć upragnioną pracę.

Program realizowany jest już od sześciu lat. W tym czasie zatrudnienie znalazło ponad 20 osób. Jeśli szacuje się, że stworzenie jednego miejsca pracy wymaga nakładów ok. 100 tys. zł, to autorzy projektu mają uzasadnione powody do satysfakcji. Spośród korzystających z zajęć w tym roku trzy osoby już zdobyły zatrudnienie.

Ponad 100 beneficjentów

Uczestnicy projektu to mieszkańcy gminy Borzęcin, zagrożeni  wykluczeniem społecznym, rolnicy ,osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, będące w wieku aktywności zawodowej , korzystający  ze świadczeń pomocy społecznej, W zajęciach mogły też brać udział osoby, które z uczestnikami projektu zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym. Od 2008 roku z programu skorzystało ponad 100 osób.

– Po przeprowadzeniu na początku roku rekrutacji zakwalifikowaliśmy do udziału w zajęciach 23 osoby – mówi Anna Kwaśniak, koordynator projektu. – To optymalna ilość, pozwalająca realizować założone cele w sposób najbardziej efektywny. Warto przy tym podkreślić, że po zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych wybrano takie działania, które uwzględniały indywidualne oczekiwania i  predyspozycje uczestników programu. W sumie w pierwszym i drugim etapie zaplanowano ponad 1850 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych – dodaje.

Nauczyć pokonywać bariery

W ramach projektu, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ,w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej), znalazły się warsztaty, treningi kompetencji społecznych i rodzinnych oraz działania z zakresu aktywnej integracji, zarówno społecznej, jak i zawodowej i edukacyjnej. Biorący w nich udział zdobywali kwalifikacje i umiejętności, pozwalające im nie tylko powrócić na rynek pracy, ale także umieć w stopniu znaczniejszym niż do tej pory pokonywać napotykane bariery i wywierać wpływ na własne życie.

Zajęcia prowadzili trenerzy poszczególnych paneli szkoleniowych, a także psycholog i doradca zawodowy. Swoje działania w projekcie realizowali  asystenci rodzinni. Usługą asystentów objęto 6 zdiagnozowanych rodzin zarekomendowanych przez pracowników socjalnych. Dzięki pracy asystentów rodzinnych beneficjenci i członkowie ich rodzin nabywali nowe, bądź rozwijali posiadane umiejętności, poznawali wzorce oraz sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych. Działania te miały na celu przede wszystkim aktywizację  rodzin marginalizowanych.

Sprawdzoną już formą budowania poprawnych relacji międzyludzkich, był  wyjazd edukacyjno – integracyjny , zorganizowany dla beneficjentów z ich najbliższym otoczeniem, tym razem do Piwnicznej. Uczestnicy mieli możliwość połączenia  nauki z wypoczynkiem. Była też okazja do wzajemnego poznania się, zintegrowania, podzielenie się problemami, trudnościami oraz  doświadczeniem.

W ramach  projektu zrealizowano  również  bardzo ciekawe warsztaty  savoir vivre’u,  w czasie których uczestnicy uczyli się  dobrych manier, znajomości zwyczajów, form towarzyskich i obowiązujących, reguł grzeczności. Można śmiało powiedzieć, że była to dla nich  prawdziwa nauka sztuki życia.

W czasie zajęć uczestnikom zapewniano skromny catering, a dla najmłodszych organizowano zabawy, pod okiem opiekunek dzieci.

Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku

Jeszcze w tym roku zaplanowano przeprowadzenie szkoleń komputerowych oraz kursów zawodowych; magazyniera z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, opiekuna osób starszych, a także kursu kosmetyki z elementami wizażu. Wszystkie podjęte działania pozwolą uczestnikom nabyć nowe kwalifikacje, adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy, pozwolą na rozwijanie swoich umiejętności, a także zmotywują do większej  aktywności społecznej i zawodowej.

 – Biorących udział w zajęciach przekonujemy, że bezrobocie nie jest największym problemem życiowym i że wspólnie można go pokonać – zaznacza Anna Kwaśniak i puentuje najważniejsze przesłanie projektu: – Prowadzone warsztaty mają na celu przygotowanie  uczestników do samodzielnego życia na odpowiednio bezpiecznym poziomie. Dotychczasowe obserwacje przekonują, że w dużej mierze to się nam udaje.

PR

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast