Don't Miss
Home » Wiadomości » Czas na aktywność w gminie Borzęcin. Finał potrzebnego projektu

Czas na aktywność w gminie Borzęcin. Finał potrzebnego projektu

DSCN1610Dobiega końca realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Borzęcin”, który realizowany jest przez miejscowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 2008 roku z programu skorzystało ponad 125 osób. Dzięki nabytym umiejętnościom zatrudnienie znalazło ponad 25 bezrobotnych.

GOPS w Borzęcinie z powodzeniem realizował program przez siedem lat – mówi kierownik projektu Danuta Rogóż. – Tylko w ostatnim, tegorocznym etapie z bezpłatnych zajęć skorzystały 22 osoby, a pięć znalazło stałą pracę. Jeśli zakłada się, że stworzenie nowego miejsca pracy kosztuje ponad 100 tysięcy złotych, łatwo policzyć wymierne wymierny efekt naszych działań, potwierdzających zasadność ich podejmowania – dodaje.

To jednak nie jedyna korzyść, wynikająca z realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Borzęcin”. Uczestnicy bezpłatnych zajęć zdobywają umiejętności, dzięki którym łatwiej im żyć i w końcu zdobyć upragnioną pracę.

– Z pewnością udział w prowadzonych zajęciach nie był czasem straconym – przekonuje koordynator projektu Anna Kwaśniak. – W każdym z etapów uczestniczyło około 20 osób. Biorący udział w warsztatach zdobywali kwalifikacje i umiejętności, pozwalające im nie tylko powrócić na rynek pracy, ale także umieć w stopniu znaczniejszym niż do tej pory pokonywać napotykane bariery i wywierać wpływ na własne życie – przekonuje.

Wśród różnorodnych zajęć były warsztaty oraz treningi kompetencji społecznych i rodzinnych, a także działania z zakresu aktywnej integracji, zarówno społecznej, jak i zawodowej. Obejmowały one ponadto równie ważne przedsięwzięcia edukacyjne. Zajęcia prowadzili doświadczeni trenerzy poszczególnych paneli szkoleniowych, a także psycholog i doradca zawodowy. Ponadto z grupą tych rodzin, które zarekomendowali pracownicy socjalni, swoje działania w projekcie realizował asystent rodzinny

– W zajęciach brali udział mieszkańcy gminy Borzęcin, zagrożeni wykluczeniem społecznym, rolnicy, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, ale także będące w wieku aktywności zawodowej, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. W zajęciach mogły też uczestniczyć osoby, które z uczestnikami projektu zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym – uzupełnia Danuta Rogóż. – I trzeba podkreślić, że w żadnych z etapów nie mieliśmy problemów z naborem chętnych. Raczej był kłopot z przyjęciem wszystkich chętnych. W tym roku po przeprowadzeniu rekrutacji na początku wyłoniliśmy 22 osoby. To optymalna liczba, pozwalająca realizować założone cele w sposób najbardziej efektywny – dodaje.

Każdy z etapów rozpoczynał się od zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników zajęć. Poznawszy realne zapotrzebowania dobierano takie działania, które uwzględniały indywidualne oczekiwania i predyspozycje biorących udział w projekcie.

– Generalnie celem naszych działań było zorganizowanie edukacji związanej z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub licealnym, z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników – twierdzi Anna Kwaśniak. – Ale były to także konkretne kursy i warsztaty zawodowe. Analizując potrzeby rynku pracy, m.in. zorganizowaliśmy kursy z zakresu obsługi kasy fiskalnej, opiekuna osób starszych, kurs gastronomiczny czy z „ABC przedsiębiorczości”. Były też prowadzone kursy operatora koparko-ładowarki, spawania oraz kurs fryzjerski. Warto też wspomnieć o praktycznych warsztatach savoir vivre’u, w czasie których uczestnicy uczyli się dobrych manier, znajomości zwyczajów, form towarzyskich i obowiązujących reguł grzecznościowych. Można śmiało powiedzieć, że dla uczestników była to prawdziwa lekcja życia – wylicza.

Warto dodać, że w trakcie prowadzonych zajęć uczestnikom zapewniano skromny catering, a dla najmłodszych organizowano zabawy pod okiem opiekunek dzieci.

Warsztaty prowadzone były przede wszystkim na miejscu, w Borzęcinie, ale niektóre z kursów przeprowadzono także w Tarnowie. Ponadto organizatorzy zadbali o to, by beneficjenci wraz ze swym najbliższym otoczeniem mogli wziąć udział w wyjazdowych warsztatach edukacyjno–integracyjnych. W ostatnich dwóch latach był to ośrodek wczasowy w Piwnicznej.

– To sprawdzona forma budowania poprawnych relacji międzyludzkich, gdzie uczestnicy mieli możliwość połączenia nauki z wypoczynkiem – przekonuje do sensu takich grupowych wyjazdów koordynujaca realizacją projektu Anna Kwaśniak. – Podczas wyjazdu była okazja do wzajemnego poznania się, integracji, podzielenia się problemami, trudnościami oraz możliwość wymiany doświadczeń.

Natomiast Danuta Rogóż już myśli o kolejnych podobnych projektach. – Także dla nas, realizujących projekt „Czas na aktywność w Borzęcinie”, było to doświadczenie, które będzie procentować przy aplikowaniu o dofinansowanie następnych działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osiągnięte cele utwierdzają w przekonaniu, że warto i należy je podejmować…

PS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast