Don't Miss
Home » Wiadomości » Czchów: Konferencja podsumowująca projekt pn. „Jesteśmy Najlepsi”

Czchów: Konferencja podsumowująca projekt pn. „Jesteśmy Najlepsi”

czchów-konferencja10 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie partnerskiego projektu Gmin: Czchów, Iwkowa, Gnojnik pn. „Jesteśmy Najlepsi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie zaprojektowane na lata 2010-2012 było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania i oceny trzyletniego okresu realizacji projektu. Wręczono zaświadczenia tegorocznym uczestnikom, Było ono również okazją do podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. W konferencji wzięli udział m.in. Kazimierz Brzyk – Przewodniczący Rady Powiatu, Tadeusz Płachta – Zastępca Burmistrza Czchowa, Sławomir Paterek – Wójt gminy Gnojnik, Włodzimierz Rabiasz – Przewodniczący RM  w Czchowie i Ryszard Machał – Przewodniczący RG w Gnojniku. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Jarosław Gurgul – Sekretarz Gminy Czchów i jednocześnie koordynator projektu, który przywitał zgromadzonych gości i przedstawił dorobek projektu, zrealizowane działania oraz osiągnięte rezultaty. W przemówieniach zaproszeni goście podkreślali znaczenie realizacji społecznych inicjatyw, zwłaszcza tych skierowanych do osób mających problemy materialne lub osobiste.

Podczas części artystycznej zaprezentowali się uczniowie szkoły muzycznej z Domosławic.  Młodzi artyści pokazali, że w krótkim okresie nauki (zaledwie 3 miesiące.) można osiągnąć bardzo dużo. Każdy występ był bardzo entuzjastycznie przyjmowany przez publiczność. Po krótkiej części artystycznej wszystkim uczestnikom wręczono zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie. Niezwykle miłym akcentem okazały się być podziękowania przekazane zaangażowanym w projekt osobom: skarbnikom, kierownikom OPS, dyrektorom ośrodków kultury, księgowym oraz pracownikom merytorycznym czuwającym nad prawidłowym wdrażaniem projektu. Na zakończenia konferencji Jarosław Gurgul przestawił zarys projektu na kolejne lata 2013-2014.

Galeria zdjęć <<<

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast