Don't Miss
Home » Wiadomości » „Dajmy innym wiosnę w jesieni ich życia”

„Dajmy innym wiosnę w jesieni ich życia”

Już od lutego 2018r. rozpoczęła się kolejna edycja działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy. Podmiotem prowadzącym jest Fundacja „MAGMA” im. Ronalda Reagana, która w poprzednich latach z powodzeniem realizowała działania ukierunkowane na środowisko osób starszych i ludzi młodych. Uczestnictwo w Ośrodku jest nieodpłatne. Jego adresatami są osoby w wieku 50+, dysponujące wolnym czasem oraz dzieci i młodzież do 18 r. życia, chętne do wspólnych działań, wykazujący potrzebę realizowania się, uczenia i dzielenia się swoim doświadczeniem z młodszą generacją mieszkańców gminy.

Przedmiotem działalności Ośrodka Wsparcia jest wsparcie i aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości, poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, środowiskowa i międzypokoleniowa integracja seniorów, wzbogacenie oferty wolno-czasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia.

Ośrodek ma zasięg lokalny, działa przez 3 dni w tygodniu w 3-ch miejscowościach tj. Borzęcin Górny, Przyborów, Bielcza. Jego celem jest integracja międzypokoleniowa, wymiana myśli i doświadczeń, poznawanie siebie na wzajem, środowiska, regionu a także jego bogatej historii. Jednak priorytetem spotkań jest tworzenie więzi międzyludzkich, o które tak trudno w dzisiejszym zmaterializowanym świecie. Tempo życia, pogoń za pracą i karierą wyparły z życia społeczeństw wartości, które niegdyś stanowiły o ich mocy, tj. wzajemną solidarność, empatię, szacunek dla innych i wierność tradycji.

Rozpoczynający swą działalność Ośrodek Wsparcia starać się będzie poprzez zaangażowanie starszego i młodego pokolenia podejmować inicjatywy, które będę konsolidować społeczeństwo, eksponować to, co dobre, propagować wartości, które służą człowiekowi i jego dobru – mówi prezes Fundacji Anna Kwaśniak

Podobnie jak w poprzednich latach zostały zachowane atrakcyjne formy działalności, które miały dość wysoką popularność i cieszyły się uznaniem wśród uczestników a mianowicie międzypokoleniowe warsztaty kulinarne „Smaki pokoleń”, teatralne warsztaty międzypokoleniowe, przygotowanie przedstawienia, warsztaty zdrowie i uroda – zajęcia ruchowe prowadzone przez instruktora m.in. marsze z kijkami, gimnastyka ogólnousprawniająca, spotkanie z dietetykiem. – Ponadto nie zapominamy o działalności kulturalno – ludowej związanej ze wspomnieniami – dawnych czasów, tradycji i obrzędów, realizujemy również warsztaty manualno-artystyczne, rękodzielnicze w tym skupiamy się w głównej mierze na edukacji z zakresu tradycji tworzenia palm wielkanocnych, dożynkowych itp. – kontynuuje prezes Fundacji Kwaśniak

Wycieczki krajoznawcze, poznawcze, kulturalne cieszące się dużym powodzeniem będą także jedną z atrakcji projektu, zapewne odwiedzimy kilka ciekawych, nie odkrytych dotychczas przez seniorów miejsc. Przewidujemy również usprawnienie poruszania się uczestników w sferze nowoczesnych technologii obejmującej międzypokoleniowe zajęcia komputerowe. Nie pomijamy w swych przedsięwzięciach również miłośników literatury i dobrej książki z myślą o nich zaplanowaliśmy wspólne czytanie czasopism, książek a w tym dyskusję i integrację międzypokoleniową.

I co najważniejsze proponujemy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez idee wolontariatu, samopomocy w szczególności na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Borzęcin.

*Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Borzęcin oraz środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast