Don't Miss
Home » Wiadomości » Dębno: Połowa budżetu na oświatę

Dębno: Połowa budżetu na oświatę

Gmina DębnoWydatki na oświatę pozostają niezmiennie najpoważniejszym obciążeniem budżetu gminy – wynika z analizy projektu budżetu Gminy Dębno na 2014 rok. Na utrzymanie szkół i przedszkoli zaplanowano ponad 18,5 mln zł, podczas gdy wydatki ogółem wynoszą 37,3 mln zł.

Takie proporcje nie są zaskoczeniem, bo oświata pochłania mniej więcej połowę budżetu gminy już od lat. W ostatnim okresie wydatki te są coraz mocniej odczuwalne dla budżetu w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów, która powoduje, że gmina otrzymuje niższa subwencję z budżetu państwa, a różnice musi uzupełniać z dochodów własnych kosztem np. zadań inwestycyjnych.

W przyszłym roku sytuacja będzie podobna, mimo że gmina w konsekwencji rządowego programu otrzyma wsparcie także na przedszkola, czego do tej pory nie było. Z ogólnych wydatków na oświatę wynoszących ponad 18,5 mln zł, najwięcej pieniędzy zostanie przeznczonych na utrzymanie szkół podstawowych. W tym przypadku jest to kwota blisko 8,4 mln zł, z której 6,8 mln zł wykorzystanych zostanie na wynagrodzenia. Utrzymanie przedszkoli to koszt wynoszący blisko 3 mln zł, z której to puli ponad 2,1 mln zł pochłoną wynagrodzenia. Oddziały przedszkolne w szkołach kosztować będą 644 tys. zł, z których 579 tys. zł wykorzystanych zostanie na płace. Gimnazja kosztować będą w przyszłym roku 3,8 mln zł, z czego 3,3 mln zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 390 tys. zł, a zespół obsługi szkół kosztować będzie 608 tys. zł. Pozostałe koszty to utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (1,35 mln zł) oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (105 tys. zł).

gamar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast