Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Dofinansowanie na termomodernizację

Dofinansowanie na termomodernizację

W dniu 9 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Brzesku wicemarszałek Stanisław Sorys podpisał ze starostą brzeskim Andrzejem Potępą dwie umowy gwarantujące przyznanie środków na łączną kwotę 3,2 mln zł. Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 zostaną gruntownie zmodernizowane trzy budynki użyteczności publicznej z terenu powiatu brzeskiego. Łączny koszt inwestycji to 5,99 mln zł.

Powiat Brzeski złożył dwa wnioski o dofinansowanie i oba uzyskały dofinansowanie:
1. „Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku” 1.635.528,92 zł a dofinansowanie zadania ze środków unijnych (programu RPOWM) stanowi 60% tej wartości tj. 981.317,31
2. „Termomodernizacja budynków edukacyjno – administracyjnych Powiatu Brzeskiego” – 4.317.619,77 zł zaś poziom dofinansowanie stanowi 2.235.173,63 zł
Oba wnioski zostały bardzo wysoko ocenione bo na 50 pkt. co stanowi 96,15% w ujęciu procentowym, maksymalna liczba punktów stanowiła 52. Zatem wnioski

Powiatu Brzeskiego uplasowały się na 2 i 3 miejscu w subregionie tarnowskim na 23 złożone wnioski.
W ramach pierwszego projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane  dwa budynki Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku zlokalizowane przy ul. Kościuszki 33 (tzw. Budynek główny i budynek administracyjny). Natomiast w ramach drugiego projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane budynki: budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B oraz budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.

W obu wnioskach przewidziano następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów czy dachów, wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnej klimatyzacji, modernizację instalacji CO i c.w.u. a także modernizację oświetlenia. W ramach projektów zostaną także zastosowane odnawialne źródła energii – instalacja fotowoltaiczna – wspomagająca zasilanie budynku w energię elektryczną oraz pompa ciepła wspomagająca instalację c.w.u.

Bezpośrednim celem projektów jest zwiększenie efektywności energetycznej  modernizowanych obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów czy dachów niespełniających obecnych norm i cechujących się zbyt dużymi wskaźnikami przenikania ciepła; wymianę tych elementów stolarki okiennej i drzwiowej, które są w złym stanie technicznym; wymianę instalacji i urządzeń grzewczych na zbudowane z materiałów zapobiegających utracie ciepła; zastosowanie pomp ciepła wspomagających istniejący system ogrzewania wody oraz modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych a także zastosowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej wspomagającej istniejącą sieć i urządzenia oraz montaż urządzeń chłodniczych – klimatyzacji. Bezpośrednim efektem projektów będzie zatem zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, emitowanych do atmosfery co wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego naszego obszaru. Ponadto planowana termomodernizacja  zmniejszy straty ciepła, energii co oznacza że mniejsza ilość surowców będzie potrzebna do uzyskania odpowiedniego poziomu ogrzewania i oświetlenia co przełoży się także na oszczędności finansowe. Dzięki realizacji tych inwestycji poprawi się także estetyka budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji.

sp

Fot. Maciej Mazur

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast