Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Dzień Seniora w Gminie Czchów

Dzień Seniora w Gminie Czchów

„Dzień Seniora” to sposobność do spotkania, rozmowy i wzajemnego świętowania ludzi starszych. To wyraz naszego największego szacunku i wdzięczności dla naszych drogich rodziców i dziadków. Europejski Dzień Seniora przypada na 1 października, ale obchodzony jest w różnych, jesiennych terminach. W Gminie Czchów spotkanie Seniorów odbyło się 10 listopada 2012 roku w Złotej.

Uroczystość zainaugurowała Msza Święta koncelebrowana przez dziekana dekanatu czchowskiego ks. Stanisława Kądziołkę – proboszcza parafii Złota, prałata ks. Michała Kapturkiewicza, ks. Edwarda Potępę oraz ks. Romana Kozę. Nabożeństwo w intencji Seniorów, jak również homilia dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu wzruszeń. Padło wiele wspaniałych słów i podziękowań w kierunku Seniorów oraz władz samorządowych Gminy Czchów.

Kolejnym punktem obchodów było spotkanie integracyjne w Domu Strażaka w Złotej. Impreza integracyjna została zorganizowana w ramach projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” realizowanego przez Gminę Czchów w partnerstwie z Gminą Iwkowa i Gminą Gnojnik ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, działanie 43 pn. „Dzień Seniora”.

W uroczystości udział wzięli Seniorzy – mieszkańcy Gminy Czchów, czcigodni księża: ks. Stanisław Kądziołka proboszcz parafii Złota oraz ks. Roman Koza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie Włodzimierz Rabiasz, Burmistrz Czchowa Marek Chudoba wraz z małżonką, Sekretarz Gminy oraz koordynator projektu pn. „Jesteśmy najlepsi” Jarosław Gurgul, Wiceburmistrz Józef Żurek wraz z małżonką, Radny ze Złotej Stanisław Sapała, Sołtys Złotej Jerzy Kornaś, Prezes OSP Złota Eugeniusz Grzanka wraz z małżonką, Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola Bogusława Jurkiewicz, Redaktor Czasu Czchowa Joanna Dębiec, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej wraz z nauczycielami panem Jerzym Nieciem i panem Wojciechem Gorycą.

Spotkanie to było okazją do złożenia życzeń. W imieniu władz samorządowych Burmistrz Czchowa Marek Chudoba przekazał wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń. Burmistrz mówił, że dzisiejsi seniorzy to osoby aktywne społecznie, że spełniają ważną rolę przekazywania wartości, tradycji i historii rodzinnej, a nie są to wykreowani przez media bezradni staruszkowie. Zaznaczył, że nierzadko to na ich barkach drzemie obowiązek utrzymania i wychowania młodego pokolenia.

Do życzeń dołączyliśmy część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej. Piosenki, wiersze oraz kabaretowe scenki dostarczyły Seniorom wiele uśmiechu.

Specjalnie dla Seniorów wystąpiły również wolontariuszki Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku biorące udział w projekcie „Między nami pokoleniami: Edukacja + Działanie = Rozwój” wykonując piosenki.

Wszyscy uczestnicy imprezy integracyjnej otrzymali regionalne upominki, przygotowane przez dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych w Złotej.

Po zakończeniu części artystycznej, Seniorzy zasiedli do wspólnego poczęstunku, przy którym toczyły się interesujące rozmowy. Temu miłemu spotkaniu towarzyszyła orkiestra, która wygrywała najpiękniejsze melodie. Seniorzy pokazali, że w każdym wieku można świetnie tańczyć i śpiewać.

Elżbieta Ogiela
Dyrektor MOKSiR w Czchowie

PODZIĘKOWANIA

W imieniu organizatorów Dnia Seniora składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego realizacji.

W szczególności dziękuję:

  • Dziekanowi dekanatu czchowskiego ks. Stanisławowi Kądziołce, prałatowi ks. Michałowi Kapturkiewiczowi, ks. Edwardowi Potępie oraz ks. Romanowi Koza za koncelebrę Mszy Świętej w intencji Seniorów,
  • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich ze Złotej oraz pani Bernadetcie Krakowskiej za podjęcie trudu organizacji i przygotowania poczęstunku oraz wystroju sali,
  • Dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom: Jerzemu Nieciowi i Wojciechowi Gorycy oraz dyrektorowi Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej pani Bogusławie Jurkiewicz za przygotowanie programu artystycznego,
  • Dzieciom i pani Bernadetcie Krakowskiej za przygotowanie upominków podczas zajęć plastycznych na Świetlicy,
  • Druhom z OSP Złota za pomoc w organizacji przedsięwzięcia,
  • Koordynatorowi projektu panu Jarosławowi Gurgulowi, aspirant pracy socjalnej pani Paulinie Pstrąg, kierownikowi pani Katarzynie Sobczyk i pracownikom MOPSiŚR w Czchowie,  pracownikom MOKSiRu za osobiste zaangażowanie w realizację imprezy.

Elżbieta Ogiela
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie

Galeria zdjęć <<<

czchow.pl

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast