Don't Miss
Home » Wiadomości » Dzień Seniora w Gminie Czchów

Dzień Seniora w Gminie Czchów

„Dzień Seniora” to sposobność do spotkania, rozmowy i wzajemnego świętowania ludzi starszych. To wyraz naszego największego szacunku i wdzięczności dla naszych drogich rodziców i dziadków. Europejski Dzień Seniora przypada na 1 października, ale obchodzony jest w różnych, jesiennych terminach. W Gminie Czchów spotkanie Seniorów odbyło się 10 listopada 2012 roku w Złotej.

Uroczystość zainaugurowała Msza Święta koncelebrowana przez dziekana dekanatu czchowskiego ks. Stanisława Kądziołkę – proboszcza parafii Złota, prałata ks. Michała Kapturkiewicza, ks. Edwarda Potępę oraz ks. Romana Kozę. Nabożeństwo w intencji Seniorów, jak również homilia dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu wzruszeń. Padło wiele wspaniałych słów i podziękowań w kierunku Seniorów oraz władz samorządowych Gminy Czchów.

Kolejnym punktem obchodów było spotkanie integracyjne w Domu Strażaka w Złotej. Impreza integracyjna została zorganizowana w ramach projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” realizowanego przez Gminę Czchów w partnerstwie z Gminą Iwkowa i Gminą Gnojnik ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, działanie 43 pn. „Dzień Seniora”.

W uroczystości udział wzięli Seniorzy – mieszkańcy Gminy Czchów, czcigodni księża: ks. Stanisław Kądziołka proboszcz parafii Złota oraz ks. Roman Koza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie Włodzimierz Rabiasz, Burmistrz Czchowa Marek Chudoba wraz z małżonką, Sekretarz Gminy oraz koordynator projektu pn. „Jesteśmy najlepsi” Jarosław Gurgul, Wiceburmistrz Józef Żurek wraz z małżonką, Radny ze Złotej Stanisław Sapała, Sołtys Złotej Jerzy Kornaś, Prezes OSP Złota Eugeniusz Grzanka wraz z małżonką, Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola Bogusława Jurkiewicz, Redaktor Czasu Czchowa Joanna Dębiec, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej wraz z nauczycielami panem Jerzym Nieciem i panem Wojciechem Gorycą.

Spotkanie to było okazją do złożenia życzeń. W imieniu władz samorządowych Burmistrz Czchowa Marek Chudoba przekazał wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń. Burmistrz mówił, że dzisiejsi seniorzy to osoby aktywne społecznie, że spełniają ważną rolę przekazywania wartości, tradycji i historii rodzinnej, a nie są to wykreowani przez media bezradni staruszkowie. Zaznaczył, że nierzadko to na ich barkach drzemie obowiązek utrzymania i wychowania młodego pokolenia.

Do życzeń dołączyliśmy część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej. Piosenki, wiersze oraz kabaretowe scenki dostarczyły Seniorom wiele uśmiechu.

Specjalnie dla Seniorów wystąpiły również wolontariuszki Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku biorące udział w projekcie „Między nami pokoleniami: Edukacja + Działanie = Rozwój” wykonując piosenki.

Wszyscy uczestnicy imprezy integracyjnej otrzymali regionalne upominki, przygotowane przez dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych w Złotej.

Po zakończeniu części artystycznej, Seniorzy zasiedli do wspólnego poczęstunku, przy którym toczyły się interesujące rozmowy. Temu miłemu spotkaniu towarzyszyła orkiestra, która wygrywała najpiękniejsze melodie. Seniorzy pokazali, że w każdym wieku można świetnie tańczyć i śpiewać.

Elżbieta Ogiela
Dyrektor MOKSiR w Czchowie

PODZIĘKOWANIA

W imieniu organizatorów Dnia Seniora składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego realizacji.

W szczególności dziękuję:

  • Dziekanowi dekanatu czchowskiego ks. Stanisławowi Kądziołce, prałatowi ks. Michałowi Kapturkiewiczowi, ks. Edwardowi Potępie oraz ks. Romanowi Koza za koncelebrę Mszy Świętej w intencji Seniorów,
  • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich ze Złotej oraz pani Bernadetcie Krakowskiej za podjęcie trudu organizacji i przygotowania poczęstunku oraz wystroju sali,
  • Dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom: Jerzemu Nieciowi i Wojciechowi Gorycy oraz dyrektorowi Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej pani Bogusławie Jurkiewicz za przygotowanie programu artystycznego,
  • Dzieciom i pani Bernadetcie Krakowskiej za przygotowanie upominków podczas zajęć plastycznych na Świetlicy,
  • Druhom z OSP Złota za pomoc w organizacji przedsięwzięcia,
  • Koordynatorowi projektu panu Jarosławowi Gurgulowi, aspirant pracy socjalnej pani Paulinie Pstrąg, kierownikowi pani Katarzynie Sobczyk i pracownikom MOPSiŚR w Czchowie,  pracownikom MOKSiRu za osobiste zaangażowanie w realizację imprezy.

Elżbieta Ogiela
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie

Galeria zdjęć <<<

czchow.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast