Don't Miss
Home » Wiadomości » Gmina Borzęcin: Kopalnia gazu generuje dochody

Gmina Borzęcin: Kopalnia gazu generuje dochody

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERABlisko 200 tysięcy złotych wpłynęło do budżetu gminy Borzęcin w związku z uruchomieniem przed rokiem eksploatacji złoża gazu ziemnego Rylowa – Rajsko. To dochody pochodzące z podatku od nieruchomości, w związku z wybudowaną magistralą przesyłu gazu oraz opłaty eksploatacyjnej. Wartość nakładów poniesionych przez PGNiG S.A. Oddział w Sanoku na realizację inwestycji w gminie Borzęcin zamknęła się kwotą 7 milionów złotych. W Niedzieliskach, na pograniczu gminy Borzęcin i Szczurowa wybudowano ośrodek zbioru gazu. Z pięciu odwiertów, którymi eksploatowane są złoża, dwa zlokalizowane są na terenie gminy Borzęcin. Stąd gaz gazociągiem zdawczym transportowany jest w kierunku Brzeska i Tarnowa. Głównym odbiorcą są Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach.

Każda tego typu inwestycja cieszy, gdyż przekłada się wprost na zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że złoże posiada sporą zasobność. Dlatego w przyszłych latach spodziewamy się znacznie większych dochodów z tytułu eksploatacji. Złoże gazu ziemnego „Rajsko” położone jest na terenie gminy Szczurowa, a „Rylowa” na terenie gminy Szczurowa i Borzęcin. Szacunkowe sumaryczne zasoby tych złóż wynoszą ok. 700 mln m3. Zostały udostępnione pięcioma odwiertami o głębokości ok. 900 metrów. Właścicielem koncesji wydobywczych dla obu złóż jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie…

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast