Don't Miss
Home » Wiadomości » Gmina Borzęcin Liderem Rankingu Inwestycyjnego Gmin w Powiecie Brzeskim

Gmina Borzęcin Liderem Rankingu Inwestycyjnego Gmin w Powiecie Brzeskim

Na pierwszym miejscu w powiecie brzeskim i drugim w subregionie tarnowskim została sklasyfikowana gmina Borzęcin w Rankingu Inwestycyjnym Gmin prowadzonym przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota, który ukazał się w nr 20/2017 czasopisma. W zestawieniu wyłoniono krajowych i lokalnych liderów inwestycji z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych gmin w latach 2014-2016 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

– W ostatnich latach inwestowaliśmy wiele, znakomicie wykorzystując możliwości jakie stwarzały programy Unii Europejskiej. Równie ambitnie sięgaliśmy po środki z funduszy krajowych, realizując szereg zadań i inwestycji. Ranking Wspólnoty jest kolejnym potwierdzeniem aktywności inwestycyjnej gminy Borzęcin, poświadczającym jak wiele w ostatnich latach zrobiliśmy dla jej szeroko rozumianego rozwoju – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Powiat brzeski

MiejsceGmina/MiastoŚrednie wydatki inwestycyjne per capita 2014–2016 [zł]
1Borzęcin715,95 zł
2Dębno643,81 zł
3Szczurowa496,01 zł
4Gnojnik493,13 zł
5Iwkowa460,20 zł
6Czchów (miasto)254,49 zł
7Brzesko (miasto)235,15 zł

 

W Rankingu Inwestycyjnym Gmin opublikowanym przez „Wspólnotę” gmina Borzęcin z średnimi wydatkami inwestycyjnymi w latach 2014-2016 per capita (w przeliczeniu na mieszkańca) w wysokości 715,95 złotych zajęła pierwsze miejsce w powiecie brzeskim wyprzedzając gminę Dębno – 643,81 złotych i gminę Szczurowa – 496,01 złotych.

W subregionie tarnowskim obejmującym 31 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego gminę Borzęcin sklasyfikowano na drugim miejscu, a w skali kraju na 344 miejscu wśród 1559 gmin wiejskich w Polsce.

Ranking w bieżącym roku przeprowadzono według nowej metodologii. Pierwotnie kapituła skupiała się na inwestycjach w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna). Tym razem pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych. Jak podkreślają autorzy zestawienia, wiele lat temu, kiedy ustalano zasady rankingu, uważano – w ślad za dominującym nurtem teorii rozwoju regionalnego i lokalnego – że to inwestycje infrastrukturalne mają decydujące znaczenie dla stwarzania warunków dla rozwoju gospodarczego. Było to istotne zwłaszcza ze względu na wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Ale sytuacja się zmieniła. Luka infrastrukturalna nie jest już tak dotkliwa, a o powodzeniu strategii rozwoju częściej decydują także inwestycje w infrastrukturę związaną z usługami społecznymi.

– Bierzemy pod uwagę średnią z ostatnich trzech lat, aby uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Ale mimo tego zabiegu ranking wydatków inwestycyjnych należy do tych naszych zestawień, w których pozycja poszczególnych samorządów zmienia się szybko – mówi Paweł Swianiewicz, profesor ekonomii, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej o samym rankingu i wynikach poszczególnych gmin tutaj: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Nr_20_Ranking_-_Wydatki_inwestycyjne_2014-2016.pdf

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast