Don't Miss
Home » Wiadomości » Gmina Borzęcin. Rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego

Gmina Borzęcin. Rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego

Nowe punkty oświetlenia ulicznego zainstalowano w 2017 roku w gminie Borzęcin. To efekt prowadzonej rozbudowy, na którą wydatkowano blisko 90 tysięcy złotych. Prace prowadzono w ciągach dróg: “Zagumnie” i “Wojnicka” w Bielczy, “Wisowatki” w Borzęcinie Dolnym oraz “Łęki – Zastawie III” w Przyborowie. Ponadto wykonano mapy do celów projektowych dla dobudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi “Cmentarz – Granice II” w Borzęcinie Górnym.

Z roku na rok realizujemy prace związane zarówno z instalacją nowych punktów świetlnych na istniejącej sieci, jak również z jej rozbudową. Ma to ścisły związek z postępującą dynamicznie  zabudową działek pod budownictwo mieszkaniowe i rosnącymi w tym zakresie potrzebami. Bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się drogami, w tym przypadku w porze nocnej jest dla nas sprawą priorytetową, stąd nie tylko rozbudowujemy sieć oświetlania ulicznego, ale też nie ograniczamy godzin oświetlania placów i dróg, jak to ma miejsce w przypadku niektórych gmin regionu – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W ramach zrealizowanych w Bielczy prac w ciągu drogi dojazdowej „Zagumnie” wybudowano sieć oświetlenia ulicznego na odcinku 500 metrów oraz zamontowano 6 sztuk opraw oświetlenia wraz ze skrzynką sterowniczo-pomiarową. Podobne prace prowadzono w ciągu drogi gminnej „Wojnicka”, gdzie na odcinku 325 metrów podwieszono przewód zasilający oraz zamontowano 4 punkty świetlne. Łączna wartość prowadzonych w Bielczy prac zamknęła się kwotą blisko 50 tysięcy złotych, przy czym w ciągu drogi “Wojnicka” dobudowa została wykonana przez zakład energetyczny TAURON Dystrybucja.

W ramach inwestycji realizowanej w Borzęcinie Dolnym wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej „Wisowatki”. Zakres robót obejmował podwieszenie przewodu zasilającego na odcinku 517 metrów oraz montaż 6 punktów oświetlenia ulicznego i skrzynki sterowniczo-pomiarowej. Koszt zrealizowanych prac zamknął się kwotą blisko 24 tysięcy złotych.

W miejscowości Przyborów rozbudowę oświetlenia ulicznego prowadzono w ciągu drogi gminnej „Łęki – Zastawie III”. W ramach prowadzonych prac wybudowano przewód zasilający na odcinku 55 metrów, zamontowano 2 punkty oświetlenia ulicznego oraz skrzynkę sterowniczo-pomiarową. Wartość poniesionych nakładów na realizację prac w ciągu ww. drogi zamknęła się kwotą ponad 8 tysięcy złotych.

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast