Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Brzesko z nową siecią szkół

Gmina Brzesko z nową siecią szkół

Na sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 22 lutego 2017 r. radni przyjęli uchwałę o nowej sieci szkół na terenie Gminy Brzesko. Następnym krokiem będzie opinia kuratora oraz związków zawodowych. Uchwała w ostatecznym kształcie ma zostać uchwalona do końca marca.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała określa plan sieci szkół prowadzonych przez gminę Brzesko i granice obwodów szkolnych.

Za projektem uchwały głosowało 16 radnych (Krzysztof Ojczyk, Babicz Bogusław, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Chmielarz-Żwawa Ewa, Ciurej Marcin, Gawiak Jerzy,  Klimek Leszek, Knaga Edward, Kolbusz Grzegorz, Kucia Maria, Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Sorys Jarosław, Stępak Krzysztof, Wyczesany Piotr). Nikt z radnych nie zagłosował przeciw uchwale. Trzech radnych wstrzymało się od głosu (Brzyk Franciszek, Lubowiecka Anna, Sproski Kazimierz). W głosowaniu dział wzięło 19 radnych (nieobecni na sesji: Góra Stanisław, Kądziołka Maria).

Samą procedurę przyjęcia uchwały poprzedziła długa i momentami dosyć głośna dyskusja nt. sensu i sposobu wprowadzenia reformy oświaty w Gminie Brzesko. Nie zabrakło głosów z troską dopytujących o możliwą utratę miejsc pracy przez nauczycieli gimnazjów, a także zwrotów w dyskusji, gdy pojawiła się propozycja czasowego ustanowienia szkół 8 klasowych tylko dla największych szkół na terenie Gminy Brzesko (ostatecznie wniosek wycofany).

Dotychczas istniejące szkoły podstawowe od nowego roku szkolnego przekształcone zostaną w placówki ośmioklasowe. Zmiany w istotny sposób będą dotyczyły szkół gimnazjalnych. Przekształceniu w szkołę ośmioklasową ulegnie Zespół Szkół w Jadownikach w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach oraz Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 2 w Jadownikach im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Z kolei Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku im. Królowej Jadwigi zostanie przekształcone w odtworzoną Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Brzesku. Z mapy oświatowej Gminy Brzesko zniknie Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku im. Janusza Korczaka, które zostanie włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku im. Ignacego Łukasiewicza.

Jak pamiętamy z rozlicznych informacji jakie również pojawiały się w naszym portalu – wypracowanie kompromisowego projektu uchwały w sprawie sieci szkół wiązało się z dużymi emocjami. Nie służyły one z pewnością budowie dobrych relacji pomiędzy mieszkańcami, społecznością szkolną i kadrą pedagogiczną. Pokazuje to jaki jest poziom emocji w temacie oświaty i jak wiele problemów istnieje –  często ukrytych, drażliwych i o których się nie mówi w otwarty sposób.

Przyjęcie w dniu dzisiejszym uchwały dotyczącej nowej sieci szkół nie rozwiązało z pewnością wielu problemów z jakimi boryka się oświata w Gminie Brzesko. A okazji do dyskusji w tym temacie będzie w przyszłości na pewno wiele.

IB

Fot. Mateusz Franczyk

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast