Don't Miss
Home » Wiadomości » Gmina Dębno: Ponad 4,7 mln zł z budżetu na opiekę społeczną

Gmina Dębno: Ponad 4,7 mln zł z budżetu na opiekę społeczną

marcingluszekOpieka społeczna będzie jednym z najbardziej kosztownych obszarów dla budżetu Gminy Dębno w przyszłym roku. W projekcie budżetu na ten cel zapisano ponad 4,7 mln zł.

W strukturze wydatków opieka społeczna zajmuje jedno z najważniejszych miejsc od lat. W dużej mierze wynika to z obowiązków gminy, która realizuje na swoim terenie zapisy ustawowe określające zasady pomocy udzielanej m.in. w formie świadczeń rodzinnych najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.

Łatwo się o tym przekonać analizując wydatki na ten cel bardziej szczegółowo. Wynika z nich, że większość budżetu na opiekę społeczną przeznaczona zostanie na różnego rodzaju wsparcie dla osób indywidualnych i rodzin. Na wydatki na świadczenia takie jak np. zasiłki okresowe czy celowe zaplanowano ponad 3,7 zł. Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono blisko 110 tys. zł, na wspieranie rodziny zaplanowano ponad 136 tys. zł, a utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniesie blisko 560 tys. zł.

Ponadto wydatki obejmą także usługi opiekuńcze, zasiłki i pomoc w naturze, a także składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe.

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast