Nie przegap
Strona główna » Region » Gmina Wojnicz / Uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

Gmina Wojnicz / Uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

10 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Sukmaniu (Gmina Wojnicz).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu będzie realizował projekt „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Zakończenie projektu przewidziano w marcu 2020 r. 

Na realizację wspomnianego projektu Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w kwocie 740 762,38 zł.

– Wszyscy doskonale wiemy, że osobowość i umiejętności kształtują się od najmłodszych lat, więc pomoc w wychowaniu i nauce dzieciom jest niezwykle ważna. Dzięki utworzeniu Placówki dzieci będą mogły poszerzać swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania. Rodzice skorzystają z pomocy i wskazówek zatrudnionych specjalistów – mówił podczas otwarcia Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.

Wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej objętych zostanie do 20 dzieci i młodzieży do 18 r. z terenu Gminy Wojnicz. Co warto zauważyć – również rodzice tych dzieci skorzystają z pomocy i wskazówek specjalistów zatrudnionych w placówce.

– Przede wszystkim jest to placówka nastawiona na pomoc dzieciom. Ma to być Placówka pomagająca w przezwyciężaniu ich trudności – mówi Monika Sendera kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.

W ramach działalności placówki będzie prowadzonych szereg zajęć i terapii w wymiarze 1360 godzin – m.in.: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, a także pomoc w nauce oraz zajęcia ogólno-rozwojowe mające na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

W programie działania zaplanowano organizację czasu wolnego dla uczestników projektu poprzez ich udział w różnych formach aktywności artystycznej, kulturalnej i turystycznej. Udział w wyżej wymienionych formach ma na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej, wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Ponadto w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia zostanie zorganizowany kilkudniowy wyjazd wakacyjny bądź feryjny.

Dzieciom w ramach Placówki Wsparcia Dziennego zostanie zapewniony codzienny dowóz „z i do” placówki oraz gorący posiłek. Placówka w Sukmaniu wyposażona została w sprzęt multimedialny, a pomieszczenia dostosowane do potrzeb dzieci.

Wskazaniem do skierowania i przyjęcia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego jest przede wszystkim orzeczenie o kształceniu specjalnym wydanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie oraz opinia o objęciu dziecka pomocą specjalistyczną.

Szczegółowych informacji nt. funkcjonowania placówki udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu pod nr tel. 14 6 790 030.

GOSP Wojnicz / IB

Fot. Maciej Mazur

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast