Don't Miss
Home » Wiadomości » Gnojnik: stawki podatku na 2013 rok

Gnojnik: stawki podatku na 2013 rok

Podczas XIX Sesji Rady Gminy Gnojnik w dniu 15 listopada br. Radni Gminy uchwalili stawki podatku, które obowiązywać będą w 2013 roku.

Podatek rolny został utrzymany na poziomie bieżącego roku. Stało się tak dlatego, że cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS w kwocie 75,86 zł  za 1q stanowiąca podstawę do naliczania podatku rolnego została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 50,00 zł.

Podwyższono natomiast podatek od nieruchomości – średnio o wskaźnik inflacji tj. o 4%:
• od 1 m2 budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza podatek wynosił będzie 14,20 zł (obecnie 13,60 zł), a stawka za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą została podwyższona o 2 gr z kwoty 0,55 zł do 0,57 zł;
• stawkę od 1 m2 budynku mieszkalnego utrzymano na poziomie bieżącego roku, a wynosi ona 0,48 zł;
• stawkę za 1 m2 gruntu zabudowanego wyłączonego z podatku rolnego  (klasa „B”) podniesiono z kwoty 0,15 na 0,16 zł.

Rada Gminy utrzymała dotychczasowe zwolnienia z podatku od nieruchomości, które dotyczą głównie budynków mieszkalnych rolników oraz budynków gospodarczych będących w posiadaniu właścicieli gruntów do 1 ha.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy w Gnojniku stawki podatku od środków transportowych w roku 2013 będą wyższe o 2% w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym. Pomimo dwuprocentowego wzrostu są one znacznie niższe od stawek maksymalnych wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów.

Podatek od środków transportowych jest jednym ze źródeł dochodów własnych gmin. W myśl zapisu ustawy o podatkach lokalnych obowiązek podatkowy z tytułu podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych, jak również osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych (samochodów ciężarowych i ciągników powyżej 3,5 tony, naczep i przyczep powyżej 7 ton, autobusów i busów powyżej 15 miejsc do siedzenia).

Uchwały podatkowe

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast