Don't Miss
Home » Wiadomości » I Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykańskiej

I Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykańskiej

6 marca uczniowie klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Borzęcin wzięli udział w konkursie języka angielskiego, który odbył się w ZSP w Borzęcinie Górnym. Pomysłodawcą konkursu oraz sponsorem nagród była Polonia Amerykańska.

ZSP w Bielczy reprezentowali: Magdalena Dubieniecka, Szymon Borowiec, Brygida Bolek i Klaudia Pabian, ZSP w Przyborowie: Oliwia Borowiec, Gabriela Pacura, Emilia Siudut i Wiktoria Szostak,  ZSP w Borzęcinie Dolnym: Anna Kiczka i Jakub Kowal, ZSP w Borzęcinie Górnym: Daria Pitra, Weronika Gacoń, Marek Wachowiak i Hubert Musiał. Poszczególne zespoły liczyły od 2 do 4 uczniów, w każdym etapie mogło wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danej szkoły.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: część pisemna oraz prezentacja multimedialna. Wśród bibliografii konkursowej znalazł się podręcznik „The USA. Factfiles” Alison Baxter, artykuł „Polonia w Stanach Zjednoczonych” (Wikipedia) oraz film pt. „Chicago 1870-1920”.

Test obejmował quiz wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykańskiej, zadania leksykalno-gramatyczne oraz wypowiedź pisemną. Tematem wypracowania było wspomnienie polskiego emigranta  dotyczące jego przyjazdu do USA i życia na nowym lądzie. Młodzież wykazała się wysokim poziomem znajomości realiów życia Polonii Amerykańskiej w XIX wieku.

Drugą częścią konkursu były prezentacje multimedialne pt. „Poles in the USA” na temat historii, życia i kultury Polonii Amerykańskiej, omawiane w języku angielskim przez autorów. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę: poprawność językową prezentacji oraz prowadzących, zgodność z tematem, czytelność i estetykę prezentacji, a także pomysłowość jej wykonania.

Komisja w składzie: p. Marta Kociołek (ZSP Przyborów), p. Iwona Mostowy (ZSP Borzęcin Dolny), p. Katarzyna Chamioło (ZSP Bielcza) i p. Joanna Bodzioch (ZSP Borzęcin Górny) przyznała następujące wyróżnienia:

I miejsce: ZSP Borzecin Górny

II miejsce: ZSP Bielcza

III miejsce: ZSP Borzęcin Dolny

IV miejsce: ZSP Przyborów

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs był okazją do doskonalenia znajomości języka angielskiego, poszerzenia wiedzy o kulturze, geografii, historii oraz życiu codziennym mieszkańców Stanów Zjednoczonych, w tym Polonii Amerykańskiej, a także pogłębiania współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy.

Serdecznie dziękuję młodzieży oraz opiekunom za udział w konkursie oraz gratuluję wysokiego poziomu wiedzy i prezentacji.

Słowa wdzięczności kieruję także w stronę Polonii Amerykańskiej za ufundowanie nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji.

Organizator konkursu: Joanna Bodzioch

IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast