Don't Miss
Home » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Czchowie
32-860 Czchów, ul. Sądecka 187, www.zsczchow.pl, tel./fax 14 68 43 230, e-mail: zespolszkol187@op.pl

perspektywy 2017 – brązowa szkoła
26 miejsce w Małopolsce

perspektywy 2018 – brązowa szkoła
27 miejsce w Małopolsce

Typy Szkół:
Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnie
Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 4 letnie
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnia
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ – 2 letnie)
Szkoła Policealna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, język angielski

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów, którzy planują podjąć studia na kierunkach: turystyka, rekreacja, geografia, geodezja, hotelarstwo, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, filologia angielska.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 3-letniego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy).

TECHNIKUM

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista w cyklu kształcenia odbywają 6-tygodniową praktykę na stanowiskach biurowych w firmach, urzędach administracji publicznej, bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych.
Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie odbywają również praktyki w firmach usługowych i urzędach w Anglii, Hiszpanii, Portugalii.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– obsługi kas fiskalnych,
– obsługi programu SYMFONIA,
– obsługi programu PŁATNIK.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, chemia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
– sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
– planowanie i ocena żywienia,
– organizowanie produkcji gastronomicznej,
– planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach gastronomicznych np.: w restauracjach, barach, bistrach, kawiarniach, stołówkach, hotelach, firmach cateringowych.
Dzięki realizowanym projektom uczniowie odbywają praktyki w zakładach zbiorowego żywienia, restauracjach i hotelach w Niemczech.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– barmański I i II stopnia,
– barista,
– zdobnictwo cukiernicze,
– kuchnia molekularna,
– kelner serwis specjalny i synchroniczny,
– catering.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć, cateringu, gastronomii, agroturystyki.
Branżowa Szkoła I Stopnia

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

KUCHARZ

Kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przechowywanie żywności,
– sporządzanie potraw i napojów,
– wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
fryzjer, sprzedawca, lakiernik, kamieniarz, kierowca- mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik.

Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent może uzyskać tytuł technika po zdobyciu wykształcenia średniego i potwierdzeniu kwalifikacji w ramach odpowiedniego kursu kwalifikacji zawodowych.

SZKOŁA POLICEALNA

2 letnia, dla dorosłych, na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego, technikum.

TECHNIK ADMINISTRACJI

Zakres kompetencji absolwenta:
– wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
– sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
– prowadzenie postępowania administracyjnego.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe
dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej, m.in. w: urzędach wojewódzkich, urzędach rejonowych, urzędach powiatowych i gmin, sądach, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Opublikowany przez Informator Brzeski 6 lutego 2018

IB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast