Don't Miss
Home » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Szczurowej
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.cba.pl, e-mail: zs.sekretariat@poczta.fm

Typy Szkół:
Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
Technikum – 4 letnie
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki
(planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach: historia, filologia polska, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 3 letniego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
(przedmioty rozszerzone: język angielski, historia).
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.

TECHNIKUM
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK HANDLOWIEC
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
– wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
– prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
– organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
– zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, sklepach, hurtowniach i magazynach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– sprzedawca,
– florysta.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik handlowiec to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści
od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości, przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, szefowie działu sprzedaży. Znajdą również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach i magazynach, przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne w celu uruchomienia i działalności własnej firmy handlowej.

TECHNIK EKONOMISTA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbywają 6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik ekonomista może być zatrudniony w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w bankach, w administracji publicznej, organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów różnych szczebli.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,
– prowadzenie procesów drukowania cyfrowego,
– przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
– obróbka druków cyfrowych,
– prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D,
– obróbka przestrzennych druków 3D.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach poligraficznych, drukarniach, firmach reklamowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik cyfrowych procesów graficznych i poligrafii może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– organizowanie działalności turystycznej,
– organizowanie imprez i usług turystycznych,
– rozliczenie imprez i usług turystycznych,
– obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, hotelach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– administrator czasu wolnego,
– recepcjonista-menadżer w hotelu.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony: w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA !
Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w naszej szkole a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

– PROWADZENIE SPRZEDAŻY
– PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO- BIBLIOGRAFICZNEJ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – bezpłatna forma kształcenia, adresowana do osób dorosłych (legitymujących się świadectwem ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej lub dyplomem ukończenia szkoły wyższej), zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy i umiejętności. Elastyczny system kształcenia, umożliwiający w systemie zaocznym (w czasie 1,5 roku – soboty, niedziele) przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Opublikowany przez Informator Brzeski 6 lutego 2018

IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast