Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

1Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Szczurowej
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.cba.pl, e-mail: zs.szczurowa@poczta.fm

2

Typy Szkół:
► Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
► Technikum – 4 letnie
► Zasadni cza Szkoła Zawodowa – 3 letnia
► Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

3Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, (planowany przedmiot uzupełniający – elementy dziennikarstwa)

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach humanistycznych, zainteresowanych historią, językiem ojczystym oraz z dziennikarską pasją.

UWAGA ! Kształcenie odbywa się również na poziomie 3-letniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁY CH (przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia) – absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.

TECHNIKUM
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK HANDLOWIEC

4Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

Zakres kompetencji absolwenta: organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działalności handlowej, zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik handlowiec odbywają w klasie III 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych,
sklepach, hurtowniach i magazynach.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technik handlowiec otwierają się możliwości pracy w sklepach, hurtowniach, magazynach, agencjach reklamowych, dużych i małych podmiotach gospodarczych. Absolwent zdobywa również kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi handlowe.

TECHNIK AGROBIZNESU

5Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia.

Zakres kompetencji absolwenta: sporządzanie podstawowej dokumentacji związanej z działalnością firmy, umiejętność oceny opłacalności uruchamiania produkcji rolno – spożywczej, analizowanie oraz ocenianie działalności zaopatrzeniowej, produkcyjno-handlowej i finansowej firmy, umiejętność oceny jakości podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej, zajmowanie się doborem rasy i typu użytkowego zwierząt gospodarskich, a także nasion i sadzeniaków, umiejętność promowania produktów i usług oraz kształtowania wizerunku firmy, kierowanie zespołami współpracowników w ramach dystrybucji towarów i usług, zawieranie i określanie warunków umów handlowych.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu odbywają w klasie III 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych związanych z produkcją rolno-spożywczą, agencjach rządowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, firmach usługowych i produkcyjnych, w usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego a także mogą prowadzić własne przedsiębiorstwa agroturystyczne lub rolne.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

6Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta: organizowanie działalności turystycznej, organizowanie imprez i usług turystycznych, rozliczenie imprez i usług turystycznych, obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka: Uczniowie Technikum kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w pracowniach szkolnych, biurach podróży, hotelach, izbach turystycznych, punktach informacji turystycznej w innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej otwierają się możliwości pracy w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

WIELOZAWODOWA

dla młodocianych pracowników

7Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA! Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY dla dorosłych
– prowadzenie sprzedaży.

IB

 

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast