Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
ul. Okulickiego 2, 32–800 Brzesko, tel./fax 14 66 31 721, 14 68 63 837, tel. 14 66 31 641, 14 68 63 200
e–mail: zsp1@zsp1–brzesko.edu.pl, www.zsp1–brzesko.edu.pl

Typy Szkół:
► Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – 3 letnie
► Technikum im. Józefa Piłsudskiego – 4 letnie
► Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ – 2 letnie)
► Szkoła Policealna – 2 letnia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia (planowany przedmiot: uzupełniający – historia i społeczeństwo, dodatkowy – ratownictwo medyczne). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: medycyna, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, rolnictwo, biologia, chemia, fizjoterapia, zootechnika, technologia chemiczna, ochrona środowiska.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka (planowany przedmiot: uzupełniający – historia i społeczeństwo, dodatkowy – rysunek). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Studia na kierunkach technicznych: architektura, matematyka, fizyka, informatyka.

Przedmioty rozszerzone: informatyka, geografia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot: uzupełniający – historia i społeczeństwo, dodatkowy – ekonomia w praktyce). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: geografia,  informatyka, hotelarstwo, stosunki gospodarcze, europeistyka, turystyka i rekreacja.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot uzupełniający – historia  i społeczeństwo,  dodatkowy – biomatematyka). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Studia na kierunkach: medycznych, lekarskich, farmacji, stomatologii, ochronie środowiska, chemii, technologii chemicznej.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot: uzupełniający – przyroda, dodatkowy – edukacja medialna i dziennikarstwo). PATRONAT MERYTORYCZNY: TVP KRAKÓW. Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:  Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: filologia polska, filologia angielska lub niemiecka, historia, europeistyka, dziennikarstwo, politologia, pedagogika, psychologia.

Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot: uzupełniający – przyroda, dodatkowy – elementy prawa oraz elementy pracy biurowej). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Studia na kierunkach ekonomicznych, m. in.: stosunki międzynarodowe,  zarządzanie, administracja oraz na kierunkach historia i politologia, prawo. Zdobycie wiedzy z zakresu prawa i administracji, funkcjonowania samorządu, zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej.

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze  6 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent kończący technikum w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dodatkowo dyplom technika rachunkowości po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty otwierają się możliwości pracy w administracji, handlu, księgowości, a także istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Zakres kompetencji absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do:
– montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
– projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
– projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
– tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami,
– prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i „Montaż i eksploatacja sieci rozległych” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery m.in.: w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, działach obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, działach obsługi graficznej wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowania i administrowania stron. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej w  zakresie usług informatycznych. 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– umiejętność organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów  i usług reklamowych,
– organizowanie oraz prowadzenie  kampanii reklamowej,
– projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik organizacji reklamy może podejmować pracę w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, studiach graficznych i działach promocji środków masowego przekazu oraz w działach promocji i reklamy podmiotów gospodarczych. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej.

TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
– zarządzanie zapasami,
– organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową,
– zarządzanie gospodarką odpadami,
– planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Praktyka: Szkoła organizuje praktykę zawodową w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze  4 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo–spedycyjnych, jak również jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

FOTOTECHNIK 

Zakres kompetencji absolwenta:
– organizowanie planu zdjęciowego,
– rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu,
– wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku,
– przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych,
– wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania” i „Drukowanie cyfrowe”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Fototechnik może podejmować pracę w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Jest również  przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

SZKOŁA POLICEALNA – dla dorosłych, 2 letnia

TECHNIK ADMINISTRACJI

Zakres kompetencji absolwenta:
– umiejętność wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
– sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
– prowadzenie postępowania administracyjnego.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika administracji otwierają się możliwości pracy w administracji rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego – urzędach: marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych i w jednostkach organizacyjnych, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zakres kompetencji absolwenta:
– prowadzenie rachunkowości,
– rozliczanie danin publicznych,
– rozliczanie wynagrodzeń,
– rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,
– prowadzenie analizy finansowej.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Z tytułem technik rachunkowości można znaleźć zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach. Praca czeka również w firmach, którym zależy na profesjonalnym prowadzeniu działu rachunkowości.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
3-letnie (dla absolwentów ZSZ 2-letnie)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:
– prowadzenie działalności handlowej
– obsługa klienta w jednostkach administracji

IB

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast