Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Szczurowej
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.cba.pl, e-mail: zs.szczurowa@poczta.fm

Typy Szkół:
► Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
► Technikum – 4 letnie
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia
► Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski lub język niemiecki, biologia, (planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa)

język polski, język angielski lub niemiecki, historia.
(planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa)

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, zainteresowanych historią, językiem ojczystym oraz prawem.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 3 letniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH (przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia) – absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.

TECHNIKUM

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK HANDLOWIEC

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

Zakres kompetencji absolwenta:
– organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
– wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
– prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
– organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
– zarządzanie działalnością handlową  przedsiębiorstwa.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik handlowiec odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, sklepach, hurtowniach i magazynach.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik handlowiec to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości, przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, szefowie działu sprzedaży. Znajdą również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach i magazynach, przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne w celu uruchomienia działalności własnej firmy handlowej.

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka.

Zakres kompetencji absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbywają  6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik ekonomista może być zatrudniony w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu: finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– organizowanie działalności turystycznej,
– organizowanie imprez i usług turystycznych,
– rozliczenie imprez i usług turystycznych,
– obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w pracowniach szkolnych, biurach podróży, hotelach, izbach turystycznych, punktach informacji turystycznej w innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej otwierają się możliwości pracy w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się  w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA!
Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

KWALIFIKACYJNe KURSy ZAWODOWe – dla dorosłych:

PROWADZENIE SPRZEDAŻY

Czas nauki 1,5 roku. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w profesjonalnej pracowni sprzedaży.  Aby uczestniczyć w kursie wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub 8 – klasową szkołę podstawową i w roku rozpoczęcia kursu ukończone 18 lat. Po ukończeniu kursu słuchacz może być zatrudniony we wszystkich typach przedsiębiorstw handlowych, detalicznych, hurtowych oraz magazynach.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNEJ

Technik księgarstwa jest pośrednikiem między wydawcą a czytelnikiem. Zajmuje się działalnością handlową, sprzedażą książek, płyt, map, reprodukcji dzieł sztuki i pozostałego asortymentu księgarskiego. Organizuje kampanie reklamowe, spotkania z autorami, kiermasze, wystawy. Bierze udział w targach książki i giełdach. Dba o promocje książek.

 —

IB

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast