Don't Miss
Home » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
ul. Okulickiego 2, 32–800 Brzesko, tel./fax 14 66 31 721, 14 68 63 837, tel. 14 66 31 641, 14 68 63 200
e–mail: zsp1@zsp1–brzesko.edu.pl, www.zsp1–brzesko.edu.pl

Typy Szkół:
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – 3 letnie
Technikum im. Józefa Piłsudskiego – 4 letnie
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ – 2 letnie)
Szkoła Policealna – 2 letnia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone:
– matematyka, chemia, biologia.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: medycyna, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, rolnictwo, biologia, chemia, fizjoterapia, zootechnika, technologia chemiczna, ochrona środowiska.

Przedmioty rozszerzone:
– matematyka, fizyka, język angielski lub język niemiecki
(planowany przedmiot dodatkowy – rysunek).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Studia na kierunkach technicznych: architektura, matematyka, fizyka, uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne, prawnicze.

Przedmioty rozszerzone:
– informatyka, geografia, język
angielski lub język niemiecki.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: geografia, informatyka, hotelarstwo, stosunki gospodarcze, europeistyka, turystyka i rekreacja.

Przedmioty rozszerzone:
– biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki
(planowany przedmiot dodatkowy – biomatematyka).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Studia na kierunkach: medycznych, lekarskich, farmacji, stomatologii, ochronie środowiska, chemii, technologii chemicznej.

Przedmioty rozszerzone:
– język polski, historia, język angielski lub język niemiecki
(planowane przedmioty dodatkowe – edukacja medialno-techniczna oraz dziennikarstwo i media społecznościowe).

PATRONAT MERYTORYCZNY: TVP KRAKÓW
Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: filologia polska, filologia angielska lub niemiecka, historia, europeistyka, dziennikarstwo, politologia, pedagogika, psychologia.

Przedmioty rozszerzone:
– historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Studia na kierunkach ekonomicznych, m. in.: stosunki międzynarodowe, zarządzanie, administracja oraz na kierunkach historia i politologia, prawo. Zdobycie wiedzy z zakresu prawa i administracji, funkcjonowania samorządu, zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej.

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– techniki sprzedaży,
– księgowy,
– rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent kończący technikum w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dodatkowo dyplom technika rachunkowości po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty otwierają się możliwości pracy w administracji, handlu, księgowości, a także istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK INFORMATYK
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do:
– montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
– wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
– projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
– programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
– projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs – zaawansowane zarządzanie bazami danych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i „Montaż i eksploatacja sieci rozległych” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery m.in.: w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, działach obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, działach obsługi graficznej wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowania i administrowania stron. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej w  zakresie usług informatycznych.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
– organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej,
– projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs – grafika komputerowa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik organizacji reklamy może podejmować pracę w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, studiach graficznych i działach promocji, środkach masowego przekazu oraz w działach promocji i reklamy podmiotów gospodarczych. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej.

TECHNIK LOGISTYK
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu,
– przechowywanie towarów,
– prowadzenie dokumentacji magazynowej,
– planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych,
– planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktykę zawodową w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– dokumentowanie usług transportowych,
– operator wózków widłowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, jak również jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
Przedmioty rozszerzone: język angielski, informatyka

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przygotowanie planu zdjęciowego,
– rejestrowanie obrazu,
– obróbki i publikowanie obrazu,
– przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
– wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– warsztaty aplikacji multimedialnych,
– obróbka cyfrowa zdjęć.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik fotografii i multimediów może podejmować pracę w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Jest również przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

SZKOŁA POLICEALNA
2 letnia, dla dorosłych

TECHNIK ADMINISTRACJI

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
– sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
– prowadzenie postępowania administracyjnego.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu
w wymiarze 8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika administracji otwierają się możliwości pracy w administracji rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– prowadzenie rachunkowości,
– rozliczanie danin publicznych,
– rozliczanie wynagrodzeń,
– rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,
– prowadzanie analizy finansowej.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Z tytułem technik rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach. Praca czeka również w firmach, którym zależy na profesjonalnym prowadzeniu działu rachunkowości.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

3 letnie, (dla absolwentów ZSZ – 2-letnie)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

– PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ,
– OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTCE ADMINISTRACYJNEJ

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Opublikowany przez Informator Brzeski 6 lutego 2018

IB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast