Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

BRZESKO - 1 SZKOŁAWychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BRZESKU
ul. Okulickiego 2, 32–800 Brzesko, tel./fax 14 66 31 721, 14 68 63 837, tel. 14 66 31 641, 14 68 63 200
e–mail: zsp1@zsp1–brzesko.edu.pl, www.zsp1–brzesko.edu.pl

Beznazwy-8

Typy Szkół:
► Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – 3 letnie
► Technikum im. Józefa Piłsudskiego – 4 letnie
► Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ – 2 letnie)
► Szkoła Policealna – 2 letnia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo; planowany przedmiot dodatkowy – ratownictwo medyczne).

Zdjęcie0684Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: studia na kierunkach – medycyna, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, rolnictwo, biologia, chemia, fizjoterapia, zootechnika, technologia chemiczna, ochrona środowiska.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka (planowany przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo; planowany przedmiot dodatkowy – rysunek).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: studia na kierunkach: architektura, matematyka, fizyka, informatyka.

Beznazwy-3Przedmioty rozszerzone: informatyka, geografia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo; planowany przedmiot dodatkowy – ekonomia w praktyce).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: studia na kierunkach – geografia, informatyka, hotelarstwo, stosunki gospodarcze, europeistyka, turystyka i rekreacja.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo; planowany przedmiot dodatkowy – biomatematyka).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: studia na kierunkach – medycznych, lekarskich, farmacji, stomatologii, ochronie środowiska, chemii, technologii chemicznej.

Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot uzupełniający – przyroda; planowane przedmioty dodatkowe – elementy prawa oraz elementy pracy biurowej).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Studia na kierunkach – stosunki międzynarodowe, zarządzanie, administracja, historia, politologia, prawo. Zdobycie wiedzy z zakresu prawa i administracji, funkcjonowania samorządu, zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej.

Beznazwy-5

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski lub język niemiecki, historia (planowany przedmiot uzupełniający – przyroda; planowany przedmiot dodatkowy – edukacja medialna i dziennikarstwo).

PATRONAT MERYTORYCZNY TVP KRAKÓW

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: studia na kierunkach – filologia polska, filologia angielska lub niemiecka, historia, europeistyka, dziennikarstwo, politologia, pedagogika, psychologia.

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Beznazwy-9Zakres kompetencji absolwenta: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,  prowadzenie rachunkowości, wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent kończący technikum w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dodatkowo dyplom technika rachunkowości po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty otwierają się możliwości pracy w administracji, handlu, księgowości, a także istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK INFORMATYK
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Beznazwy-10Zakres kompetencji absolwenta: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i ”Montaż i eksploatacja sieci rozległych” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery m.in.: w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, działach obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, działach obsługi graficznej wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowania i administrowania stron. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Beznazwy-11Zakres kompetencji absolwenta: umiejętność organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej, projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik organizacji reklamy może podejmować pracę w agencjach reklamowych,  działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, studiach graficznych i działach promocji środków masowego przekazu oraz w działach promocji i reklamy podmiotów gospodarczych. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej.

TECHNIK LOGISTYK
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Beznazwy-12Zakres kompetencji absolwenta: planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzanie zapasami, organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzanie gospodarką odpadami, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze 4 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo–spedycyjnych, jak również jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

SZKOŁA POLICEALNA – dla dorosłych, 2 letnia

TECHNIK ADMINISTRACJI
Zakres kompetencji absolwenta: umiejętność wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, prowadzenie postępowania administracyjnego.

Beznazwy-13Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika administracji otwierają się możliwości pracy w administracji rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Zakres kompetencji absolwenta: prowadzenie rachunkowości, rozliczanie danin publicznych, rozliczanie wynagrodzeń, rozliczanie składek pobieranych przez ZUS, prowadzanie analizy finansowej.

Beznazwy-14Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Z tytułem technik rachunkowości można znaleźć zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach. Praca czeka również w firmach, którym zależy na profesjonalnym prowadzeniu działu rachunkowości.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

3-letnie (dla absolwentów ZSZ 2-letnie)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

prowadzenie działalności handlowej
obsługa klienta w jednostkach administracji

IB

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast