Don't Miss
Home » Religia » Ingres księdza Bp Jana Piotrowskiego

Ingres księdza Bp Jana Piotrowskiego

Ks.-bp-Jan-PiotrowskiBp Jan Piotrowski objął kanonicznie diecezję kielecką 28 listopada. W sobotę 29 listopada odbył się uroczysty ingres nowego pasterza diecezji do kieleckiej katedry. Przypomnijmy – Ksiądz biskup dr Jan Piotrowski urodził się w Szczurowej, która jest jednocześnie jego parafią rodzinną.

W uroczystości uczestniczy wielu biskupów, w tym nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, duchowni z diecezji tarnowskiej i kieleckiej, siostry zakonne i wierni świeccy.

– Tam, gdzie głosi się słowo Boże, zawsze zwiastuje ono wiosnę duchowej odnowy – powiedział w homilii bp Piotrowski. Przypomniał o misyjnym powołaniu Kościoła i każdego ochrzczonego. Nawiązał do dziejów chrześcijaństwa na kieleckiej ziemi, a także do wizyty św. Jana Pawła II na lotnisku w Masłowie. – Czy spotkany przeze mnie Chrystus staje się darem dla innych? A powinien nim być, bowiem jako dzieci Kościoła jesteśmy uczestnikami obfitości Bożej łaski – podkreślał hierarcha.

Jako przykład człowieka włączonego w dzieło ewangelizacji bp Piotrowski podawał Matkę Bożą, patronkę diecezji kieleckiej.

– Na jej wzór mamy być zaczynem miłości, dobroci, prawdy. Świat potrzebuje odpowiedzi zachęcających, dających nadzieję. Kościół powinien być miejscem dialogu i bezinteresownego miłosierdzia, w którym wszyscy mogą poczuć się przyjęci. Takiego Kościoła pragnę dla was wszystkich. Chcę wam wiernie służyć i z miłością głosić Ewangelię – mówił nowy biskup kielecki.

Ksiądz dr Jan Piotrowski, s. Jana i Natalii Giemza, urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego parafią rodzinną. Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie i po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.

Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z kolei w roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na podstawie rozprawy pt.: „Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w Kongijskiej Krainie Grand Niari (druga ewangelizacja 1883-1991)”. W latach 1997-1999 podjął, z krótką przerwą (w czasie której pełnił obowiązki kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej, a po śmierci proboszcza administratora miejscowej parafii), posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Jana na Konsultora ds. Misyjnych KEP.

Od dnia 22 listopada 2009 r. pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączy. Był dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W wymiarze diecezjalnym – członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Kapłańskiej.

W dowód uznania za gorliwą posługę kapłańską Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył ks. Jana w dniu 26 stycznia 2004 r. godnością Kapelanem Jego Świątobliwości.

14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. 25 stycznia 2014 r. w katedrze tarnowskiej ks. Jan Piotrowski przyjął sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był bp Andrzej Jeż, a towarzyszyli mu abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz bp senior Władysław Bobowski.

Zainteresowania naukowe: misjologia, historia misji, antropologia kulturowa
Inne zainteresowania: muzyka klasyczna, rower, pływanie
Znajomość języków: angielski, francuski, włoski, hiszpański, munukutuba (Kongo Brazaville)

Ks. Zbigniew Wielgosz/www.tarnow.gosc.pl / diecezja.tarnow.pl / IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast