Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Jasień / Skażona woda w wodociągu! / 25 sierpnia 2018 r.

Jasień / Skażona woda w wodociągu! / 25 sierpnia 2018 r.

W piątek 24 sierpnia 2018 r. na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku opublikowano komunikat informujący o negatywnych wynikach badań wody pobranej w punkcie czerpalnym w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko.

Stwierdzono pogorszenie parametrów mikrobiologicznych, spowodowane wystąpieniem w badanej próbce znacznej ilości bakterii chorobotwórczych. Próbka w której wykryto zanieczyszczenie została pobrana 3 dni wcześniej.

W związku ze skażeniem wody zakazano wykorzystywać ją do celów spożywczych (nawet po przegotowaniu). Mieszkańcy mogą korzystać z zakwestionowanej wody jedynie na cele z związane potrzebami sanitarnymi (spłukiwanie toalet), a operatora wodociągu zobowiązano do podjęcia koniecznych działań naprawczych.

Badania wody w innych punktach kontrolnych na terenie Miasta i Gminy Brzesko nie wykazały zanieczyszczenia, a woda w pozostałej części sieci wodociągowej jest zdatna do spożycia.

Treść komunikatu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 24 sierpnia 2018r. (piątek) W SPRAWIE JAKOŚCI WODY W DOMU DZIECKA W JASIENIU, UL. KS. MAZURKIEWICZA 171

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h – stan stwierdzony: 450 [jtk/1 ml] przy zalecanej liczbie w kranie konsumenta < 200 [jtk/1 ml] określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz Clostrididium Parfringens) nie stwierdzono przekroczenia norm jakości wody. Wyniki badań wody pobranej w innych punktach zgodności pozwoliły wykluczyć skażenie sieci wodociągowej zaopatrującej ww. obiekt. W związku ze stwierdzonym stanem rzeczy, wydano zarządcy obiektu stosowne nakazy, w szczególności zakazano korzystać z zakwestionowanej wody na cele inne niż związane potrzebami sanitarnymi (spłukiwanie toalet), a operatora wodociągu zobowiązano do podjęcia koniecznych działań naprawczych.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że jakość wody dystrybuowanej wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a jej zakwestionowana jakość dotyczy wyłącznie wewnętrznej instalacji wodociągowej we wskazanym wyżej obiekcie.

 

Przy tej okazji wraca temat polityki informacyjnej RPWiK Brzesko. W czerwcu 2017 r. w związku ze skażeniem wody w wodociągu w Jasieniu – przez lokalne media, profile społecznościowe oraz komisje i sesje Rady Miejskiej przetoczyła się gorąca dyskusja nt. sposobu informowania mieszkańców o zagrożeniach, a także transparentności spółki w zakresie publikowania wyników badań wody. Jak widać po informacjach zawartych na stronie RPWiK zapału starczyło tylko do czerwca 2018 r….

Jakość wody – wewnętrzny monitoring jakości wody <==

IB / PSSE Brzesko

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast