Don't Miss
Home » Wiadomości » Kolejne szanse na dotacje z „Kwartetu”

Kolejne szanse na dotacje z „Kwartetu”

Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy na interesujące projekty realizowane na obszarze LGD. Niewielka pula niezrealizowanych w latach poprzednich środków zostanie przeznaczona dla przedsiębiorców. To najprawdopodobniej ostatnia szansa w tym roku na uzyskanie dofinansowania.

– Aktualnie w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim znajdują się wnioski wybrane do finansowania w naborze z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” – informują pracownicy Biura LGD w Warysiu. – Na 10 złożonych wniosków beneficjenci otrzymają dofinansowanie wartości ponad 2,2 mln złotych. Projekty, obejmujące między innymi utworzenie kompleksu parkowego na jednym z osiedli w Brzesku, modernizację obiektów publicznych w Borzęcinie, Łysej Górze, Porąbce Uszewskiej, Łoniowej, Zabawie, Woli Radłowskiej, będą realizowane jeszcze w tym roku. Beneficjentami są głównie samorządy gminne oraz lokalne stowarzyszenia.

Wyposażenie, promocja, sport, rekreacja
Tymczasem, LGD realizując założenia lokalnej strategii rozwoju zaplanowała przyznanie pomocy na dofinansowanie zadań w ramach tzw. projektów grantowych. Obejmują one działania dotyczące wyposażenia podmiotów funkcjonujących w sferze kultury, organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz promocję obszaru Przedgórza. Działania te znajdą się w ofercie naborów prowadzonych od 27 lutego do 19 marca. Należy pamiętać, że podmioty działające w sferze kultury mogą aplikować o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu niezbędnego do realizacji celów statutowych wnioskodawcy, pod jednym wszak warunkiem: wyposażenie to musi przyczyniać się do zachowania dziedzictwa lokalnego.

– Liczymy, że tą formą pomocy zainteresowane będą przede wszystkim stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne, kluby sportowe, ale także grupy nieformalne – mówi prezes Stowarzyszenia Piotr Kania. – Wartość dofinansowania do organizowanej imprezy sportowej lub rekreacyjnej wynosi 6 tys. zł, na wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 10 tys. zł, natomiast na działania dotyczące promocji Przedgórza wartość dofinansowania wynosi do 8 tysięcy złotych. Wysokość refundacji w zależności od podmiotu ubiegającego się o pomoc to dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych 90%, natomiast dla osób fizycznych 80% kosztów kwalifikowalnych.

Przedgórzańskie inspiracje
Podobne zasady obowiązywać będą w jeszcze jednym zaplanowanym w najbliższym czasie naborze, dotyczącym „Przedgórzańskich inspiracji”. Tak nazwany nabór obejmować będzie zadania, polegające na zagospodarowaniu miejsc, upamiętniających lokalnych bohaterów bądź znaczące dla miejscowości wydarzenia. W przypadku tego naboru, którego termin ogłoszenia przewidziano w dniach od 25 kwietnia do 22 maja wysokość dofinansowania do jednego projektu może wynieść maksymalnie 6 tys. zł.

– Przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej – przypominają pracownicy Biura. – Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne, mające nie więcej niż 30 lat. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina i projekty, które beneficjent włączy do systemu EDU-INFO.

430 tys. zł dla przedsiębiorców
– Mamy też dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, pragnących otrzymać dofinansowanie na rozwój własnej firmy – dodaje Piotr Kania. – Otóż, po przeanalizowaniu zrealizowanych wniosków składanych w dwóch poprzednich naborach, okazało się, że posiadamy w tym zakresie jeszcze ok. 430 tys. zł. Zarząd zdecydował, że środki te zostaną rozdzielone pomiędzy pięciu przedsiębiorców, którzy będą mogli otrzymać refundację w wysokości 85 tys. zł. To 50% kwalifikowanych kosztów operacji. Nabór wniosków przewidujemy w dniach 25 kwietnia – 22 maja.

Kursy dla defaworyzowanych
Ponadto warto wspomnieć o jeszcze jednym przedsięwzięciu, które „Kwartet” sam będzie realizował. Projekt kierowany jest do grupy osób defaworyzowanych i ma na celu aktywizację młodych ludzi pozostających bez pracy. Planowane jest zorganizowanie dla nich szeregu kursów
i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku. Biuro LGD rozpoczęło już rekrutację chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach w takich specjalnościach jak: operator wózków widłowych, barman, kelner i barista. Organizowany będzie też kurs obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania. Ilość miejsc ograniczona, więc ze zgłoszeniem nie należy zwlekać. Trzeba jednak spełnić zasadniczy warunek: kwalifikowani na kursy nie mogą przekroczyć 30. roku życia i są osobami pozostającymi bez pracy.
LGD, zarówno o przygotowywanych kursach zawodowych, jak i o warunkach przystąpienia do naborów wniosków o przyznanie pomocy, na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej – www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

NAJBLIŻSZE NABORY WNIOSKÓW
27.02 – 19.03.2018 r.
* Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
(limit środków: 80 tys. zł;
kwota dofinansowania: 5-10 tys. zł)
* Promocja obszaru Przedgórza
(limit środków: 80 tys. zł;
kwota dofinansowania: 5-8 tys. zł)
* Wydarzenia sportowe i/lub rekreacyjne
(limit środków: 48 tys. zł;
kwota dofinansowania: 5-6 tys. zł)
25.04 – 22.05.2018 r.
* Przedgórzańskie inspiracje
(limit środków: 48 tys. zł;
kwota dofinansowania: 5-6 tys. zł)
* Rozwijanie działalności gospodarczej
(limit środków: 430 525 zł;
kwota dofinansowania: 85 tys. zł)

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com;
biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.


PR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast