Don't Miss
Home » Wiadomości » Kolejne wyróżnienie dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Kolejne wyróżnienie dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po raz kolejny została doceniona za swoje osiągnięcia w promowaniu Małopolski jako atrakcyjnego regionu do inwestowania przez zagraniczne firmy.

Najnowszym wyróżnieniem jest tytuł „Partnera Zagranicznych Firm” w konkursie AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI organizowanym przez Business Centre Club.

Celem konkursu „Ambasador Polskiej Gospodarki” jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Organizowany jest przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

Konkurs „Ambasador Polskiej Gospodarki” jest ogólnopolskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji  mówi V-ce Prezes MARR S.A. Tomasz Latocha

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tytuł „Ambasador Polskiej Gospodarki” w sześciu kategoriach: Eksporter, Firma Globalna, Kreator Rozwiązań XXI Wieku, Marka Europejska, Najwyższa Jakość, Partner Firm Zagranicznych.

Nagroda została przyznana za konsekwentną, przez lata prowadzoną obsługę firm inwestujących w regionie (ok 120 – 140 obsłużonych zapytań rocznie) w Centrum Business in Małopolska, jak również za łączenie i wspieranie kontaktów zagranicznych regionalnych firm podczas targów zagranicznych, misji gospodarczych, spotkań B2B,  seminariów i innych wydarzeń, za udaną promocję regionalnego gospodarki na forum międzynarodowym.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z powodzeniem realizuje strategię działalności, której podstawowym elementem jest wsparcie firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych oraz pomoc w ekspansji zagranicznej. Skutecznie wdrażane programy,  jak choćby sztandarowa inicjatywa – Centrum Business in Małopolska, którego MARR jest liderem czy ostatni projekt Power upyour Business in Małopolska, umacniają nie tylko pozycję MARR SA, ale i całego regionu Małopolski w wielu rankingach atrakcyjności biznesowej. Do wcześniej uzyskanych tytułów, jak choćby 6 miejsce w Strategii Przyciągania Inwestycji Zagranicznych (nagroda FDI Magazine, tytułu zależnego od Financial Times), czy tytułu Europejski Region Przedsiębiorczości UE można dołączyć drugie miejsce w badaniu potencjału innowacyjności regionów przygotowanym przez Bank Millenium.

INDEKS MILLENNIUM – POTENCJAŁ INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW 2018, ocenia szczegółowo wiele kategorii składających się na innowacyjność jak liczba patentów, nakłady na B+R i inne, ale też podkreśla wyraźną zależność, cyt.: „Należy zwrócić uwagę, że województwa o dużym potencjale innowacyjnym, znajdujące się od kilku lat w czołówce rankingu „Indeks Millennium” (mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie) są jednocześnie regionami o największej atrakcyjności inwestycyjnej”.

https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26648072/Indeks_Millennium_2018-Potencjal_Innowacyjnosci_Regionow.pdf

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z pewnością ma swój znaczący udział w tym sukcesie, konsekwentnie od wielu lat wspierając regionalne firmy i  prowadząc politykę aktywizacji i rozwoju gospodarczego, sama też uzyskując liczne nagrody, co świadczy o kompetencji Zarządu, który w z powodzeniem realizuje ambitne cele konkurując z sukcesem w zabiegach o przyciągnięcie zagranicznego kapitału, i przyczyniając się w ten sposób do rozwoju gospodarczego Małopolski.

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast