Don't Miss
Home » Wiadomości » Kolejny etap odbudowy dróg gminnych “na Wałach” w Borzęcinie

Kolejny etap odbudowy dróg gminnych “na Wałach” w Borzęcinie

DCIM108GOPRO

Prace zmierzające do kompleksowego zabezpieczenia Borzęcina przed powodzią zmierzają już ku finałowi. Właśnie rozpoczęto realizację III etapu prac remontowych na drogach gminnych na odcinku 1515 metrów. Wartość kontraktu wynosi blisko 2,4 miliona złotych. Prace realizuje firma STRABAG Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień br.

Zakres prac przewiduje wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego dróg gminnych wraz ze stabilizacją górnej części wałów, realizowane w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą typu palisady wraz z systemem przestawnych ścian przeciwpowodziowych, wykonanie odwodnienia drogi i przeprowadzenie przez konstrukcje zabezpieczenia wraz z montażem klap zwrotnych, wykonanie zjazdów w międzywala utwardzonych płytami ażurowymi oraz odbudowę nawierzchni bitumicznej drogi wraz z wykonaniem miejscowo podbudowy z kruszywa łamanego.

Betonowa palisada to jedyny sposób, aby skutecznie zabezpieczyć miejscowość, której specyfika zabudowy wzdłuż rzeki Uszwicy nie pozwala na budowę wałów nasypowych i zastosowanie innych rozwiązań technologicznych.

Realizacja kolejnego etapu zabezpieczenia przeciwpowodziowego pozwala mieć nadzieję, że kolejne powodzie nie będą Borzęcinowi straszne. Efektem końcowym realizowanego projektu jest wzmocniony i uszczelniony korpus wałów oraz betonowa palisada o wysokości 1 metra i długości blisko 7 kilometrów. Inwestycja w poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miejscowości Borzęcin kosztować będzie około 15 milionów złotych. Przypomnijmy – w 2011 r zrealizowano I etap prac na odcinku mierzącym 2 660 metrów (wydatki na ten cel wyniosły 5,9 miliona złotych). W roku 2012, w ramach II etapu prac zmodernizowano odcinek o długości 2 685 metrów ( wydatki na poziomie 5,2 miliona złotych). Do realizacji pozostanie zaledwie 200-250 metrowy odcinek na wysokości tzw. “Starej Wsi”.

– Przy okazji odbudowy dróg gminnych zlokalizowanych na tzw. Wałach w Borzęcinie, wzięliśmy sprawy w swoje ręce realizując jednocześnie projekt zabezpieczenia powodziowego tej miejscowości. Z realizowanej inwestycji uzyskaliśmy potrójną korzyść: odbudowaliśmy zniszczone po powodzi drogi, zabezpieczyliśmy je przed ponownym zniszczeniem w wyniku przelewania się wód rzeki Uszwicy, a jednocześnie uszczelniając i wzmacniając korpus wału oraz budując mur zaporowy dla zabezpieczenia drogi, wykluczyliśmy ewentualność zalania położonych wzdłuż rzeki Uszwicy kilkuset domów i gospodarstw oraz obiektów komunalnych i administracji publicznej w centrum miejscowości – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

Jak zauważa Janusz Kwaśniak – wójt Gminy Borzęcin – inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w Borzęcinie stanowią uzupełnienie planowanej do budowy przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie sieci zbiorników retencyjnych na Uszwicy.

Na tak dobre zabezpieczenie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jakie aktualnie jest na Uszwicy w Borzęcinie na pozostałych odcinkach rzeki niestety przyjdzie nam jeszcze z pewnością długo poczekać.

Brak odpowiednich środków finansowych jest od lat główną przyczyną niewykonania bądź niepełnego wykonania niezbędnych napraw i remontów infrastruktury hydrotechnicznej, a także oczyszczania koryta rzeki Uszwicy i strumieni w jej zlewni.

Najwyższa Izba Kontroli w swoich raportach dotyczących stanu ochrony przeciwpowodziowej wielokrotnie negatywnie oceniała funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej (w tym także w województwie małopolskim).

Mimo strat idących w ostatnich latach w setki milionów złotych nadal zaniedbywane są kontrole wałów przeciwpowodziowych oraz konserwacje i utrzymanie strumieni, potoków i przydrożnych rowów. Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych zaniedbania tłumaczą brakiem funduszy.

Szczególne zaniedbania dotyczą utrzymania i konserwacji potoków i strumieni – np. w 2008 r. właściwie utrzymywano zaledwie 7% potoków i strumieni na terenach rolnych w województwie małopolskim, mimo że do największych strat w ubiegłych latach (ponad 80%,) doszło właśnie w wyniku m.in. wylania cieków rolnych.

Tak więc działania podjęte w ostatnich latach w Borzęcinie są przykładem perspektywicznego podejścia do tematu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom tej miejscowości.

IB / borzecin.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast