Don't Miss
Home » Wiadomości » Konkurs Eko-Gmina i Eko-Projekt 2012 – nagrody rozdane

Konkurs Eko-Gmina i Eko-Projekt 2012 – nagrody rozdane

30 października 2012 r., dokładnie w samo południe, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa rozpoczęła się uroczysta Gala wręczenia nagród Eko-Gmina i Eko-Projekt 2012.

 W spotkaniu uczestniczyły wybitne osobistości z całej Małopolski, w szczególności Panie i Panowie Posłowie: Ireneusz Raś (Przewodniczący Małopolskiej Platformy Obywatelskiej),  Katarzyna Matusik-Lipiec, Joanna Bobowska, Barbara Bubula, Józef Lassota, a także prezydenci, burmistrzowie i wójtowie na czele z Panem Prezydentem Jackiem Majchrowskim – gospodarzem Miasta Krakowa a tym samym Muzeum.

W Konkursie Eko-Gmina i Eko-Projekt 2012 organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wzięło udział 15 gmin i 7 organizacji pozarządowych. Komisja Konkursowa, w przypadku gmin, oceniała działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, efektywne wykorzystanie paliw
i ograniczenie zużycia energii, ochrony przyrody i edukację ekologiczną. Istotne było także wydatkowanie środków na ochronę środowiska w przeliczeniu na mieszkańca oraz wykorzystanie środków unijnych na ww. działania oraz skuteczność pozyskiwania środków na te cele z zewnątrz.  Maksymalnie gmina mogła zdobyć 41 punktów.  Zwycięska Gmina, Gmina Miejska Kraków, otrzymała 23,65 pkt. i nagrodę 200.000 zł, Gmina Kęty – 21,40 pkt. i 100.000 zł, a trzeci laureat konkursu – Gmina Krynica Zdrój – 19,72 pkt. i 70.000 zł. Chociaż infrastruktura ochrony środowiska ciągle się poprawia, inwestycje i działania proekologiczne są coraz intensywniejsze, to wciąż mamy wiele do poprawienia.

W przypadku projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oceniane było głównie: znaczenie poruszonej tematyki i wartość poznawczo-edukacyjna projektu, prawidłowa identyfikacja grupy odbiorczej i właściwy dobór narzędzi, trafność zaplanowanych działań
i innowacyjne podejście, znaczenie efektu ekologicznego i skuteczność działań, zasięg projektu
i liczba osób objęta projektem, wykorzystanie środków z Wojewódzkiego Funduszu. Maksymalnie projekt mógł zdobyć 18 punktów. Zwycięski projekt „Energia z Kosza” Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa” otrzymał 12,75. Drugi w kolejności – „Towarzystwo na rzecz Ziemi” -12,70, natomiast trzeci „Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy”- 12,35. To pokazuje jak wiele jeszcze można zrobić dla poprawy jakości tych projektów, a z drugiej strony, jak zacięta była walkao pierwsze miejsce.

Wszystkim Laureatom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Gminy biorące udział w konkursie:

Kraków,  Kęty, Krynica- Zdrój, Brzesko, Krzeszowice, Skała, Gorlice, Zielonki, Szczucin, Koszyce, Bochnia, Dębno, Wierzchosławice, Jerzmanowice-Przeginia, Biecz

Organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie  biorące udział w konkursie:

1. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – Energia z kosza
2. Towarzystwo na rzecz Ziemi – Kampania promująca sieć NATURA 2000 pod hasłem „NATURA SIĘ O(D)PŁACA”
3. Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy – Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nieprawidłowej gospodarki ściekami i odpadami
4. StowarFundacja „Fundusz Partnerstwa” – Chrońmy wodny skarb Beskidu – Fundusz Kropli Beskidu
6. Fundacja Rozwoju Gmin Polskich – ZIELONE WĘDRÓWKI PO KRAKOWIE – przyrodnicze wycieczki edukacyjne dla uczniów i studentów
7. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – DLA ZIEMI, DLA SIEBIE
a
wfos.krakow.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast