Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych

W dniu 9 października 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu powiatu brzeskiego. Tematem przewodnim spotkania były konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”.

Celem Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest kształtowanie właściwych postaw społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między samorządem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które ma służyć diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu Brzeskiego, głównie poprzez:
1) zwiększenie aktywności społeczności lokalnej;
2) wsparcie rozpoznanych potrzeb mieszkańców w ramach zadań Powiatu Brzeskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe;
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) efektywną i oszczędną realizację zadań publicznych;
5) wzmacnianie współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

powiatbrzeski.pl

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast